Przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych

Klasyfikacje raka sutka (piersi)

... przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych po stronie guza; węzły ruchome N1a - mikroprzerzuty poniżej 0,2 cm N1b - makroprzerzuty powyżej 0,2 cm N1bi - makroprzerzuty w 1 - 3 węzłach N1bii - makroprzerzuty w 4 i więcej węzłach N1biii - naciekanie tor ...

Klasyfikacja TNM zaawansowania raka przełyku

... przerzuty nowotworowe do okolicznych węzłów chłonnych M - przerzuty odległe Mx - nie można ocenić przerzutów odległych M0 - nie występują przerzuty odległe M1 - stwierdza się obecność przerzutów odległych M1a - przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych ...

Rak odbytu

... przerzutów nowotworowych w regionalnych węzłach chłonnych N1 - obecne przerzuty do węzłów okołoodbytniczych N2 - obecne przerzuty do węzłów chłonnych biodrowych i pachwinowych po stronie guza N3 - obecne obustronne przerzuty do węzłów chłonnych biodr ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Rak odbytnicy

... przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Dodatkowo zaleca się stosowanie leczenia wspomagającego, czyli radiochemioterapii przedoperacyjnej ( terapia neoadiuwantami ), która zmniejsza wielkość nacieku nowotworowego oraz pooperacyjnej ( terpia adi ...

Czerniak złośliwy skóry

... Przerzuty nowotworowe umiejscawiają się głównie w skórze, węzłach chłonnych, płucach, wątrobie, kościach i ośrodkowym układzie nerwowy. Czynnikami predysponującymi do rozwoju czerniaka są: jasna skóra, jasne włosy, zielone lub niebieskie oczy, obecno ...

Rak brodawkowy tarczycy

... przerzuty do węzłów chłonnych ) onkolog może zadecydować o dodatkowym leczeniu. Dodatkowym leczeniem może być jodoterapia jodem radioaktywnym, który unieszkodliwia dodatkowe ogniska nowotworowe w organizmie. ...

Gruczolakorak przerzutowy trzustki

... przerzutowy dokładny wynik badania to : "adenocarcinoma metastaticum - AB ( M - 8095/3 )" A - fragment pakietu węzłów chłonnych okolicy pnia trzewnego :2x2x1 cm .jak naciek nowotworowy B - z guza trzustki :drobne fr. co to znaczy ? że guz t ...

Metastases carcinomatosae in lymphonodis

... Przerzuty nowotworowe w węzłach chłonnych ( 2 na 10 znalezionych ). Naciek nowotworowy torebki węzła chłonnego i ciała tłuszczowego okołowęzłowego. pN1a oznacza przerzuty do węzłów chłonnych, węzły ruchome, wielkości do 0,2 cm. Pozdrawiam. witam co o ...

Adenocarcinoma tabulare G2, partim carcinoma solidum exulcerans mucum

... przerzutów nowotworowych negatywna ( 0 węzłów przerzutowych na 4 zbadane ). T3 oznacza - guz nacieka warstwę mięśniową właściwą i błonę surowiczą lub tkankę okołookrężniczą. N0 – brak węzłów chłonnych przerzutowych. Mx - nie można ocenić przerz ...

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... Przerzuty nowotworowe do regionalnych węzłów chłonnych i krezki ( 7 węzłów zajętych ) Zapalenie węzłów chłonnych odczynowe Zapalenie błony śluzowej żołądka czynne i przewlekłe ropowicze Zapalenie węzłów chłonnych odczynowe ...

Rak kątnicy Adenocarcinoma G2 coeci invasium exulcerans (fragmenta)

... przerzuty w węzłach chłonnych ani w wątrobie. Pozdrawiam. Mama jest już po operacji. Dzisiaj dowiedzieliśmy się że komórki nowotworowe znajdują się w 3 z 12 przebadanych węzłów chłonnych. Jakie powinno być dalsze badanie i jakie są rokowania Dalszym ...

Guz esicy

... Przerzuty nowotworowe do wielu węzłów chłonnych. Zapalenie węzłów chłonnych odczynowe. Nacieki nowotworowe ciała tłuszczowego. Naczynia krwionośne. Z wynikiem najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym. ...