Przewlekłe zapalenie błony śluzowej

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

... przewlekłym nieswoistym zapaleniem błony śluzowej i podśluzowej najpierw odbytnicy, potem przez ciągłość kolejnych odcinków okrężnicy. Choroba prowadzi do powstania wielu owrzodzeń, które mogą być źródłem krwawienia. Szczyt zachorowalności na colitis ...

Wynik badania patomorfologicznego błony śluzowej żołądka

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka przedzanikowe z ogniskową przemianą jelitową i przerost dołeczkowy. W wyniku długo utrzymującego się stanu zapalnego błony śluzowej żołądka doszło do zaniku częściowego śluzówki żołądka oraz zamiany w śluzó ...

Badanie histopatologiczne: okolica antrum, trzon żołądka

... przewlekłe, aktywne, zapalenie błony śluzowej jamy odźwiernikowej i trzonu żołądka i przerost grudek limfatycznych. Pozytywny test na zakażenie Helicobacter pylori. Jest to stan zapalny części żołądka z odczynowym przerostem układu limfatycznego spow ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Metaplazja jelitowa żołądka

... Przewlekłe zapalenie błony śluzowe żołądka. Metaplazja ( zmiana błony śluzowej żołądka w błonę śluzową jelita ) jelitowa niekompletna, ogniskowa. Włóknienie błony właściwej śluzówki. Zakażenie Helicobacter pylori nieobecne. Plusy oznaczają stopień za ...

Powierzchniowy rak trzonu macicy o średnicy

... przewlekłe ze zrogowaceniem odcinka pochwowego Ad. CD ) Zapalenie błony śluzowej szyjki macicy stopnia małego. Ognisko bardzo niewielkie ( średnicy około 2 mm ) powierzchniowego gruczolakoraka jasnokomórkowego trzonu macicy. Rozpoznanie raka powstało ...

Gastritis chronica activa mediocris gradus Atrophia mucosae absenta

... Przewlekłe, aktywne zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia średniego. Zanik błony śluzowej nieobecny. Metaplazja ( przemiana tkankowa ) jelitowa nieobecna. Zakażenie Helicobacter pylori pozytywne. Takie rozpoznanie wymaga dalszego leczenia, czyli p ...

Gastritis chronica simplex, Mucykarmin (+)

... Przewlekłe, proste, zapalenie błony śluzowej żołądka. Mucykarmin dodatni oznacza, że badane komórki wydzielają śluz, znaczy, że są dojrzałe ( prawidłowy objaw ). Wynik oznacza stan zapalny ( żadnych cech nowotworu, można być spokojnym ). Nie trzeba c ...

Hyperplasia foveolaris laminae propriae mucosae

... Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, aktywne. Przerost dołeczkowy blaszki właściwej śluzówki. Metaplazja ( przekształcenie jednej tkanki w drugą ) jelitowa niekompletna, ogniskowa śluzówki. Zwłóknienie ogniskowe blaszki właściwej śluzówki. Pu ...

Gastritis antralis chronica 1/1 hyperaemia

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka okolicy przedodźwiernikowej ( antrum ) - przekrwienie. Najlepiej zmienić na inny lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, ewentualnie dodać lek z grupy H2blokerów. Jednak o tym musi zadecydować lekarz prow ...

Gastritis chronica medii gradus

... Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia średniego. Test urazowy ujemny oznacza brak zakażenia bakterią Helicobacter pylori. Na pewno z tym rozpoznanie należy skonsultować się z lekarzem kierującym na badania. Wymagana jest dieta jak w cho ...

Przewlekłe aktywne zapalenie żołądka z atrofią

... Przewlekłe, zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka ma zdecydowanie autoimmunologiczne tło. Powoduje niedokrwistość megaloblastyczną ( niedokrwistość złośliwa Adisona - Biermera ). Zapalenie błony śluzowej żołądka o charakterze zanikowym ( zanik ko ...

Gastritis chronica antralis non activivia gardus minoris

... Przewlekłe, nieaktywne zapalenie błony śluzowej żołądka okolicy przedodźwiernikowej stopnia małego. To zwykłe, niewielkie zapalenie błony śluzowej żołądka, nic groźnego, zwykła farmakoterapia wystarczy. Po badaniu i zrobieniu gastroskopi stwierdzono ...

Gastritis antralis chronica II/2 ac lymphoplasia focale

... Przewlekłe zapalenie błony śluzowej okolicy przedodźwiernikowej żołądka z rozrostem układu chłonnego miejscowym. jesli moge prosić o przetłumaczenie tego? czy to cos groznego? Nic groźnego, typowy stan zapalny, leczenie farmakologiczne. proszę o wytł ...

Gastritis chronica activa partium follicularis superficialis

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka aktywne częściowo pęcherzykowe powierzchowne z metaplazją ( zamiana jednego nabłonka w drugi ) jelitową ogniskową Jak to się leczy i czy to jest coś poważnego ? Nic groźnego. Choroba wymaga farmakoterapii. ...

Gastritis chronica gradus cum metaplasia intestinalis

... Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia ( brak danych? ) z metaplazją ( zamianą jednego nabłonka w drugi ) jelitową. Prawdopodobnie zakażenie Helicobacter pylori 2 ) Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia małego I stan zapaln ...

Polip pęcherzyka żółciowego

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żoładka. Oczywiście raz są większe dolegliwości raz mniejsze, ale problem ten w zasadzie jest ciągły. Cały też czas biorę środki zobojętniajce kwas żoładkowy. Zaczynałam od leków słabych ostatnio podawane miałam na ...

Gastritis chronica corporise gradus mediocris cum lymphadenoplasia

... Przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka stopnia średniego z rozrostem tkanki limfatycznej. Test na obecność Helicobacter pylori pozytywny. Taki stan wymaga leczenia farmakologicznego. Nie leczenie stanu zapalnego śluzówki żołądka może dopr ...

Gastritis chronika cum atrophia metaplasia intestinalis

... Przewlekłe zapalenie ( + ) błony śluzowej żołądka z zaniekiem ( ++ ) z metaplazją jelitową ( zamiana nabłonka żołądkowego w jelitowy )( + ). Przerost dołeczkowy i regeneracja gruczołowa ogniskowa. Zakażenie HP ( +++ ) Nasilenie zmian od 1 plusa do 3 ...

Gastritis chronica partim erosiva mediocris gradus

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka częściowo nadżerkowe średniego stopnia brak zakażenia Helicobacter pylori co do Bł - 1, W - S - nie rozumiem o co chodzi??? nie spotkałem się z takimi symbolami Z wynikiem należny skonsultować się z lekarze ...

Aastritis chronica erosiva

... przewlekłe zapalenie nadżerkowe błony śluzowej żołądka Leczenie dieta jak w chorobie wrzodowej żołądka oraz leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego przez śluzówkę żołądka. Ewentualna kontrola gastroskopowa po leczeniu ( za około 3 miesiące ) ...

Gastritis chronica simplex mediocris gradus

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka proste średniego stopnia 2. przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka proste średniego stopnia z przerostem dołeczkowym 3. przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka wczesnozanikowe stopnia małego z prze ...

Gastritis corporallis et antralis chronica levi gradu

... Przewlekłe zapalenie trzonu i okolicy przedodźwiernikowej żołądka niskiego stopnia. Zamiana błony śluzowej żołądka w błonę śluzową jelita i dysplazja ogniskowa średniego stopnia błony śluzowej trzonu żołądka. Z wynikiem proszę udać się do lekarza pro ...

Gastritis chronica atrophicans corporis

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej trzonu żołądka zanikowe, przemiana śluzówki żołądka w śluzówkę jelita kompletna stopnia 1go ) Helicobacter pylori / - / ( brak zakażenia Helicobacter pylori ) Gastritis chronica atrophicans corporis et cardiae /1a/ ...

Gastritis chronica gradus minoris partim gradus mediocris

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia małego częściowo stopnia średniego bez zakażenia Helicobacter pylori Gastritis chronica gradus minoris cum signis hyperplasiae foveolaris - przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka stopnia małego ...

Hernia hiatus oesophagei. Gastritis et erosio ventriculi.

... przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka zanikowe okolicy przedodźwienikowej z metaplazją ( zamiana jednego typu dojrzałego nabłonka w inny dojrzały ) jelitowa ogniskowa i przerost regeneracyjny częściowy dołeczkowy bardzo dziękuję i pozdrawiam Ro ...

Przewlekłe aktywne zapalenie żołądka

... Przewlekłe( +++ )aktywne( + ) zapalenie żołądka, zanik gruczołów( - ), metaplazja jelitowa( - ), dysplazja( - ), bakterie spiralne odpowiadające H. pylori( ++ ), w podścielisku błony śluzowej widoczne liczne grudki chłonne. Trochę sie zmartwiłem... I ...