Punkt wodniaka

Zabieg metodą Winkelmanna w leczeniu wodniaka jądra

... punktowe nacięcie otoczki ) nacinamy podłużnie całą ścianę wodniaka. Wewnętrzne osłonki jądra wywijamy na zewnątrz i zeszywamy ze sobą. W ten sposób ich wewnętrzne powierzchnie pozostają odwrócone na zewnątrz. Konieczne jest szczególnie dokładne tamo ...