Radioterapia rak piersi

Rak sutka (piersi)

... radioterapia i leczenie hormonalne służą jako uzupełnienie operacji lub jako leczenie przypadków spóźnionych. W raku nieoperacyjnym i w przypadku rozsiewu procesu nowotworowego jako samodzielną formę leczenia stosuje się radioterapię megawoltową. Naj ...

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... radioterapię uzupełniającą. Wskazania do zabiegu oszczędzającego 1. kobiety z wczesną postacią raka sutka ( Klasyfikacja TNM: TisN0M0, T1N0M0, T1N1M0, T2N0 - 1M0 czyli guz nie większy niż 3 cm w wymiarze mammograficznym ) 2. możliwość osiągnięcia kor ...

Rak przełyku

... radioterapii śródpiersia - Przełyk Barretta - Achalazja - Oparzenie przełyku substancjami żrącymi - Zespół Plummera i Vinsona ( syderopenia z atrofią błon śluzowych języka, gardła, przełyku ) Objawy raka przełyku Przez dłuższy czas choroba nowotworow ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Rak płuc z naciekiem na tchawicę po radioterapii

... radioterapii. Trzy tygodnie temu miał robione TK. Następnie został skierowany do chirurga onkologa, ponieważ na piersi wykryto guza. Dzisiaj otrzymaliśmy wynik biopsji. Wynik badania jest następujący: Fibrosis Calcificatio focalis. Sine neoplasmate. ...

Granuloma resorptivum - podejrzenie wznowy raka piersi

... radioterapię zakończyłam w lutym 2009. Ziarniniak resorbujący się ( wchłaniający ) - bez cech nowotworu Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie. Czy mogę mieć nadzieję, że ta zmiana z czasem zniknie tj. wchłonie się i w j ...

Rak piersi a poziom ANA

... radioterapia+ hormonoterapia( w trakcie ) ) wysoki poziom ANA jest trwałą pozostałością po raku, raku którego stopień zaawansowania uznano za początkowy. ...

Guz piersi o gładkich obrysach i grupa ryzyka

... radioterapię. chciałabym się dowiedzieć na jakiej podstawie wybiera się rodzaj leczenia. czy radioterapię stosuje się do bardziej zaawansowanego raka czy mniej? O dalszym sposobie postępowania będzie można powiedzieć dopiero po wyniku badania biopsyj ...

Nowotwór sutka Ca mammae dex. St.post. BCI

... radioterapię. Węzły chłonne były wolne.Teraz cieszę się życiem i zdrowiem : )myślę pozytywnie i staram sie by uśmiech towarzyszył mi codziennie: )Pozdrawiam serdecznie jestem po operacja raka piersi a takze po chemioterapi i radioterapi nie moglam so ...

Rak piersi a powikłania po chemioterapii

... radioterapii. Dopiero po tym leczenie w przeciągu 3 - 4 tygodni pierś powinna zacząć się goić. Jestem 4 tydzien po naświetlaniach przez cały czas było dobrze piers zmniejszyła sie była miękka ale od wczoraj znow rosnie zrobiła sie twarda i zaczyna bo ...