Rak 4 stopień

Leczenie operacyjne raka pęcherzyka żółciowego

... raktycznie niemożliwe. Rozszerzona resekcja płata wątroby nie jest wskazana. Ponad 75% raków pęcherzyka żółciowego ze względu na znaczny stopień zaawansowania ( III i IV stopień ), stwierdzany po otwarciu jamy brzusznej, nie kwalifikuje się do zabieg ...

Ca recti, adenocarcinoma recti - czy to jest nowotwór złośliwy?

... rak odbytnicy - przednia resekcja odbytnicy ) Adenocarcinoma recti G - I ( gruczolakorak odbytnicy stopień G - I, stopień G mówi o liczbie namnażających się komórek nowotworowych, G - I to stadium z małą ilością komórek aktywnych ) Stopień zaawansowa ...

Rak jelita grubego - rokowania, sposób leczenia

... rak cewkowy naciekający o zaawansowaniu G2 ( na 3 stopnie złośliwości stopień 2 - gi ). Jaki będzie wykonany zabieg zależy od umiejscowienia zmiany rakowej, jej wielkości oraz obecności lub braku nacieków i przerzutów. O tym zadecyduje chirurg przed ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Szanse na przeżycie w IV stopniu zaawansowania raka jelita grubego

... raka jelita grubego T4N2M1 określa się jako IV stopnia. To najwyższy stopień zaawansowania nowotworu. Określa to, że guz przekracza granice ściany jelita, nacieka na sąsiednie struktury, zajmuje węzły chłonne oddalone znacznie od zmiany pierwotnej i ...

Gruczolakorak w polipie zagięcia esiczo-odbytniczego

... rak ( G1 czyli 1 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 - stopniowej ) częściowo rak śluzówkowy. Gruczolakorak to złośliwy nowotwór pochodzenia nabłonkowego, który wywodzi się z nabłonka gruczołów wydzielania zewnętrznego oraz z ich prze ...

Inwazyjny rak przewodowy sutka G2 u 85-latki

... rak przewodowy sutka. G2. Guz o średnicy 8mm, usunięty doszczętnie, minimalny margines tkanek prawidłowych 2mm. W otoczeniu nacieku nowotworowego widoczne są liczne ziarniaki gruźliczopodobne. Stopień zaawansowania proc nowotworowego pT1b. N x. Recep ...

Adenocarcinoma tubulo-papillare G2 exulcerans in polypo

... rak cewkowo - brodawkowaty ( G2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ), wrzodziejący w polipogruczołowatości cewkowej okrężnicy. Przebadano materiał w całości – 2 fragmenty, w seriach. Nie znam dokładnego opisu makrosk ...

Guz wstępnicy

... rak_okreznicy.htm Tu znajdzie Pan więcej informacji na ten temat. Przede wszystkim trzeba ocenic stopień zaawansowania choroby nowotworowej. W jaki ośrodek onkologiczny Wyspecjalizowal sie w leczeniu tego typu raka jelita grubego ? Czy zna ktos specj ...

Adenocarcinoma male differentiatum

... raka adenocarcinoma male differentiatum G - 3 pT2 N1 [M - 81403] Gruczolakorak mało zróżnicowany ( 3 stopień w skali 4 stopniowej ), nacieka mięśniówkę i podsurowicówkę oraz zajmuje od 1 do 6 regionalnych węzłów chłonnych. Witaj. Jestem w podobnej sy ...

Carcinoma ductale invasivum. Diameter tumoris.

... Rak przewodowy inwazyjny ( z cechami raka typu rdzeniastego ) Wielkość guza 2,5 cm, Bloom III - najwyższy stopień zaawansowania histopatologicznego 3.4.5 ogniska rakowe Jakie są rokowania? Jak Państwa zdaniem powinno przebiegać leczenie? ...

Carcinoma planoepitheliale partim keratoblasticum G3

... Rak płaskonabłonkowy częściowo rogowaciejący ( G3 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej czyli słabo zróżnicowany, źle rokujący ) Ad.2 Ogniska rakowe. Fragmenty śluzówki szyjki macicy Ad.3 Liczne ogniska raka Ad.4 Fragmenty śl ...

Jak groźny jest rak Carcinoma planoepitheliale partim keratodes?

... raka Carcinoma planoepitheliale partim keratodes 2 stopień zaawansowania jest on umiejscowiony w gardle obok migdała prawego. Rak ten jest złośliwy ponoć ! Jakie są szanse po wycięciu go na dalsze życie , czy można liczyć na to że leczenie zakończy s ...

Adencorcinoma G2 i inne i rokowania

... rak ( średniozróżnicowany, 2 stopień zróżnicowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) ściana: naciek raka śródścienny uchyłek: przewlekłe zapalenie uchyłka krezka: bez nacieku margines: naciek raka rozprzestrzeniający się węzły chłonne: bez p ...

Caricinomatosus adenocarcinomatis minuti G3

... rakowacenie gruczolakorakowiak rozdrobniony ( w skali 3 stopniowego zróżnicowania bardzo niskozróżnicowany, najbardziej zaawansowany ) Trudno mi określić dalsze postępowanie bez dokładnych informacji ( wielkość raka, umiejscowienie, stopień zaawansow ...

Rak Ca recti T3/T4Nx Mx

... Rak odbytnicy stopień zaawansowania T3/T4 patrz strona: http://www.echirurgia.pl/jelita/klasyfikacja_tnm_zaawansowania_raka_jelita_grubego.htm ...

Jaki to rak i czy zalecono właściwe leczenie po usunięciu piersi?

... rak, stopień jego zaawansowania, jak bardzo jest złośliwy, czy jest bardzo oporny na leczenie i jakie są rokowania i szanse na wyleczenie. Dlaczego w rozpoznaniu nazwy łacińskie różnią się po badaniu wyciętego guza od tych z usuniętej piersi. Co znac ...

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... raka jaki rozpoznano należy do złośliwych? Rak płacikowy naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka lewego ( średnica 2,5 cm ) Naciek raka na skórę brodawki sutkowej jest to rak ...

Carcinoma ductale invasivum (III wg B-R) i carcinoma intraductale G3

... rak przewodowy naciekający oraz rak śródprzewodowy G3 ( stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ). Rak jest bardzo niewielki do 0,5 cm i nie są zajęte węzły chłonne, przy całkowitym usunięciu zmiany, w tym stadium zaawansowania ...

Adenocarcinoma tubulare G1 infiltratio membranae muscularis propriae

... rak cewkowy G1 ( w skali 3stopniowej 1 stopień zaawansowania histopatologicznego ) naciekający blaszkę mięśniową właściwą Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę jeszcze o opinię, jakie są rokowania, co mnie *czeka*. Stopień zaawansowania raka jest począt ...

Inefiltratio carcinomatosa-carcinoma planoepitheliale keratodes g2

... rak płaskonabłonkowy rogowaciejący G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) dziekuje serdecznie i jeszcze jak ktos cos wie wiecej o tym mozna tu wkleic link do tematu lub napisac cos wiecej dziekuje Mam jeszcze kilka py ...

Guz ślinianki przyusznej

... Rak złożony w gruczolaku wielopostaciowym ( G2 to 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) T2 to drugi stopień wielkości guza w skali 4 stopniowej ...

Adenocarcinoma tubulare G3 infiltrans

... rak cewkowy naciekający o dużym zróżnicowaniu histologicznym. Rak przenika przez ścianę jelita i nacieka tkankę okołojelitową. To pierwszy stopień zaawansowania choroby nowotworowej. ...

Adenocarcinoma tubulare partim mucinosum coli g3

... rak cewkowy częściowo śluzowy naciek raka na błonę mięśniową właściwą adenocarcinoma tubulare partim mucinosum coli g3 - gruczolakorak cewkowy częściowo śluzowy G3 ( 3 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) pT2 - guz nacieka ...

Torbiel nerki

... raka. IV stopień mówi o dużym prawdopodobieństwie występowania raka. Urolog ma oczywiście rację. Nie ma na co czekać, trzeba zmianę usunąć i to metodą klasyczną. Jeśli to rzeczywiście rak i wykonałoby się to metodą laparoskopową ( tym bardziej SILS ) ...

Carcinoma ductale invasivum G2 mammae

... rak przewodowy inwazyjny 2 stopień zaawansowania ( średni ) w skali 3 - stopniowej. wynik badania mojej mamy, lat 69: carcinona ductane invasivum mammae g - 1, bardzo proszę o przetłumaczenia carcinona ductale invasivum mammae g - 1 - rak przewodowy ...

Adenocarcinoma tubulare ventriculi exulcerans parietem eiusdem

... rak cewkowy ( w skali 3 stopniowej histopatologicznej stopień 2 i 3 ) ( w skali Lauren typ jelitowy ) żołądka wrzodziejący częściowo całkowicie naciekający Angiosis carcinomatosa. zajęcie naczyń krwionośnych przez raka Candidiasis concomitans. zakaże ...