Rak in situ

Klasyfikacja TNM / UICC raka trzustki

... rak ewidentnych cech guza Tis – rak przedinwazyjny ( carcinoma in situ ) T0 – nie stwierdza się obecności guza pierwotnego T1 – guz ograniczony do trzustki do 2 cm średnicy T2 – guz ograniczony do trzustki powyżej 2 cm średnic ...

Carcinoma lobulare invasivum mammae

... raka piersi. 93521 - 525 - guz*93526 - receptor - Carcinoma lobulare invasivum mammae. - rak płacikowy inwazyjny sutka 93527 - 529 - dysplazja z bezpośredniego sąsiedztwa guza - Carcinoma lobulare in situ - punktowe ognisko. rak płacikowy sutka w sta ...