Rak przedinwazyjny

Klasyfikacja TNM / UICC raka trzustki

... rak przedinwazyjny ( carcinoma in situ ) T0 – nie stwierdza się obecności guza pierwotnego T1 – guz ograniczony do trzustki do 2 cm średnicy T2 – guz ograniczony do trzustki powyżej 2 cm średnicy T3 – guz nacieka przez ciągłoś ...

Klasyfikacja TNM zaawansowania raka przełyku

... rak przedinwazyjny T1 - rak nacieka błonę śluzową lub błonę podśluzową T2 - rak nacieka błonę mięśniową T3 - rak nacieka przydankę przełyku T4 - rak nacieka otaczające tkanki N - regionalne węzły chłonne Nx - nie można ocenić okolicznych węzłów chłon ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Klasyfikacja TNM stopnia zaawansowania czerniaka skóry

... rak przedinwazyjny T1 - guz nacieka na głębokość 4mm a - bez owrzodzenia b - z owrzodzeniem Cecha N - regionalne węzły chłonne Nx - nie można ocenić węzłów chłonnych N0 - nie stwierdza się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych N1 - przerzut obe ...

Wczesny rak szyjki macicy

... rak płaskonabłonkowy szczególnie przedinwazyjny z mikronaciekaniem początkowym zrębu kanał - śluzówka kanału szyjki prawidłowa Jest to rak w okresie wczesnej inwazji. W odniesieniu do raka szyjki macicy wyróżnia się takie stadium, w którym – pr ...

Stosowanie herceptyny w przypadku raka sutka

... rak przedinwazyjny ) , mniej niż 1 % stanowi rak inwazyjny 2 stopnia G3, w postaci jednomilimetrowych ognisk. Wynik HR2 +3. Brak estrogenów. Węzeł wartowniczy czysty, na granicy cięcia komórki czyste. Brak leczenia chemioterapią przedoperacyjnie. Jak ...

Po operacji usunięcia mikrozwapnienia

... raka sutka niewyczuwalnego w badaniu. Jednak w 50 % są to zmiany przedinwazyjne. Miałam operacje rok temu i tez się bardzo bałam. Skończyło się dobrze. Podejrzane mikrozwapnienia nie były rakiem ,a gruczolako - włokniakiem. ...

Rak piersi przedinwazyjny a pas wibrujący

... raka przedinwazyjnego. operację wykonano w pażdzierniku 2009. kupiłam sobie pas wibrujący na mięśni i masuje sobie brzuch.pas jest podłączony do prądu i ma wkładki z magnesu,czy mogę go używać bez szkody dla zdrowia ? Nie ma przeciwwskazań w tym stan ...

Ca endocervix praeinvasivumm

... rak śluzówki szyjki macicy przedinwazyjny carcinoma planoepitheliale akreratodes massiva cervicis cum invasione focali [M - 8071/3 - to numer statystyczny kolejnego badania histopatologicznego] rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący tkanki szyjki maci ...