Rak przewodowy naciekający

Klasyfikacje raka sutka (piersi)

... rak przewodowy naciekający - rak zrazikowy naciekający - rak galaretowaty ( opis poniżej ) - rak rdzeniasty ( opis poniżej ) - rak brodawkowaty ( zobacz choroby sutka ) - rak cewkowaty - rak gruczołowo - torbielowaty - rak apokrynalny - rak z metapla ...

Carcinoma ductale invasium grade III

... rak przewodowy naciekający stopień III w skali IV stopniowej - zaawansowany bardzo histopatologicznie ). Brodawka sutkowa: ductactasiae cum inflammmatione chronica periductali ( poszerzenie przewodów z przewlekłym zapaleniem okołoprzewodowym ), sutek ...

In oligobioptate - carcinoma ductale infiltrativum

... Rak przewodowy naciekający. Jest to nowotwór złośliwy, o dużej złośliwości histopatologicznej. W chwili obecnej trzeba ściśle przestrzegać zaleceń onkologicznych ( duże możliwości terapeutyczne w skutek wrażliwości nowotworu na hormony ). Trudno w ch ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Carcinoma ductale invasivum (III wg B-R) i carcinoma intraductale G3

... rak przewodowy naciekający oraz rak śródprzewodowy G3 ( stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ). Rak jest bardzo niewielki do 0,5 cm i nie są zajęte węzły chłonne, przy całkowitym usunięciu zmiany, w tym stadium zaawansowania ...

Ca ductale infiltrativum

... rak przewodowy naciekający - bardzo złośliwa postać raka sutka. Najwięcej informacji o dalszym postępowaniu uzyska Pani od prowadzącego onkologa. Zapewne po chemioterapii będzie miała Pani przeprowadzoną operację. Czyli tak jak pan pisze nie jest dob ...