Rak przewodowy niskozróżnicowany

Rak sutka a receptory ER, PR i HER-2

... Rak przewodowy o stopniu zróżnicowania G3 w skali 3 stopniowej ( niskozróżnicowany - bardziej agresywny ) z owrzodzeniem. Aktywność receptorów estrogenowych, progesteronowych i HER - 2 ujemna - co świadczy o braku możliwości leczenia dodatkowego, uzu ...