Rak przewodowy złośliwy

Carcinoma ductale invasivum G3

... Rak przewodowy inwazyjny o dużym stopniu złośliwości. Rokowanie należy skonsultować z lekarzem prowadzącym. Za mało danych, aby udzielić takich informacji. Rak wycięto w całości i CHYBA nie nastąpił rozsiew ( czyste węzły ).Jest jednak ryzyko wystąpi ...

Carcinoma ductale mammae III

... Rak przewodowy sutka ( złośliwy ). Najlepiej z wynikiem zgłosić się do lekarza prowadzącego i osobiście już się z nim skonsultować co do dalszych możliwości leczenia. carcinoma ductale invasivum mammae III stopień ...

Ca ductale infiltrativum

... rak przewodowy naciekający - bardzo złośliwa postać raka sutka. Najwięcej informacji o dalszym postępowaniu uzyska Pani od prowadzącego onkologa. Zapewne po chemioterapii będzie miała Pani przeprowadzoną operację. Czyli tak jak pan pisze nie jest dob ...

$openx_rectangle_2 rectangle5