Rak sutka wielkość

Zmodyfikowana radykalna mastektomia

... rakiem sutka, nie dającym przerzutów odległych czyli w I i II stopniu zaawansowania klinicznego. Niektóre z wczesnych guzów sutka, ze względu na ich wielkość w stosunku do wielkości całego gruczołu, bądź też umiejscowienie bezpośrednio pod brodawką i ...

Rozpoznanie C50 i T4N0Mx i powikłania chemioterapii

... rak piersi prawej T4NoMx. Proszę o przetłumaczenie mi tej diagnozy. Jak długo po chemii trwa osłabienie? C50 w klasyfikacji ICD trzyznakowej oznacza rak sutka. Rozpoznanie kliniczne według klasyfikacji TNM oznacza: T4 to guz każdej wielkości naciekaj ...

T4N0M0 przy raku sutka a rokowanie

... raka miejscowym. Trudno mówić o rokowaniach bez konkretnych informacji ( stanie klinicznym pacjentki, lokalizacji, wielkości, rodzaju guza - wyniku badania histopatologicznego pooperacyjnego włącznie z receptorami ), schorzeń dodatkowych, przebiegu p ...

$openx_rectangle_2 rectangle5