Rodzaje guza sutka

T4N0M0 przy raku sutka a rokowanie

... rodzaju guza - wyniku badania histopatologicznego pooperacyjnego włącznie z receptorami ), schorzeń dodatkowych, przebiegu pooperacyjnego. Określa się ogólnie, że przy tym stanie zaawansowania raka sutka 5 - letnie przeżycie to około 60%. Oczywiście ...