Rodzaje raka sutka

Rak sutka (piersi)

... rodzaju raka, jego rozprzestrzenienia oraz stanu zdrowia pacjenta. Dziękuję za pomoc w opracowaniu tej strony mojej koleżance lek. Lucynie Reczek. ...

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... rodzaj zabiegu ma wiele nazw od szerokiego wycięcia miejscowego do wycięcia segmentarnego. Najpopularniejszym określeniem tego typu zabiegu jest jednak lumpektomia. Celem zabiegów oszczędzających sutek jest: - opanowanie rozwoju nowotworu na etapie m ...

T4N0M0 przy raku sutka a rokowanie

... rodzaju guza - wyniku badania histopatologicznego pooperacyjnego włącznie z receptorami ), schorzeń dodatkowych, przebiegu pooperacyjnego. Określa się ogólnie, że przy tym stanie zaawansowania raka sutka 5 - letnie przeżycie to około 60%. Oczywiście ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Carcinoma medullare invasivum mammae

... rodzaju raka http://www.echirurgia.pl/sutek/postacie_raka_sutka.htm inne informacje również znajdują się na portalu ( patrz mapa strony ). ...

Carcinoma medullare invasivum mammare receptory

... rodzaj raka należy do złośliwych? Prosze o przetłumaczenie wyniku Rak rdzeniasty inwazyjny gruczołu piersiowego z doatnimi receptorami HER. Jest to niestety złośliwy, bardzo agresywny rak sutka. Proszę o przetłumaczenie wyniku. Mikroskopowo: Carcinom ...

Carcinoma lobulare invasivum G 2 mammae sinistrae

... rodzaj raka jaki rozpoznano należy do złośliwych? Rak płacikowy naciekający Rak płacikowy naciekający G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) sutka lewego ( średnica 2,5 cm ) Naciek raka na skórę brodawki sutkowej jest ...

Antykoncepcja a rozwój raka

... rodzaj antykoncepcji od ok. 6 lat i boję się, że może wywołać u mnie rozwój choroby. Raczej może być nieznaczy wzrost ryzyka raka sutka. Ewentualną decyzję o zmianie sposobu antykoncepcji powinien podjąć gienkolog. ...