Rodzaje sutek

Leczenie operacyjne raka sutka (piersi)

... rodzaj zabiegu ma wiele nazw od szerokiego wycięcia miejscowego do wycięcia segmentarnego. Najpopularniejszym określeniem tego typu zabiegu jest jednak lumpektomia. Celem zabiegów oszczędzających sutek jest: - opanowanie rozwoju nowotworu na etapie m ...