Rodzaje utkanie sutków

Rozsiane mikrozwapnienia w sutku

... rodzaj utkania wskazana jest weryfikacja badania metodą usg. Mikrozwapnienia w badaniu mammograficznym sugerują proces nowotworowy. Ale, żeby takie podejrzenie wysnuć muszą być z reguły w skupiskach i w odpowiednim układzie często połączonych z zagęs ...