Rozległość zmian martwiczych jelita

Przepukliny brzuszne

... rozległość zmian martwiczych jelita. Zwlekanie z operacją zawsze prowadzi do śmierci. Odwlekanie planowej operacji również naraża na niebezpieczeństwo wystąpienia uwięźnięcia, które w przypadkach osób starszych i obciążonych innymi chorobami stanowi ...