Rozmieszczenie węzłów chłonne

W piersi tkanka gruczołowa mastopatyczna z cechami włóknienia

... rozmieszczeniu - więcej tkanki gruczolowej w piersi pawej. Ewidentnych radiologicznych cech procesu naciekowego ani mikrozwapnień podejrzanych o złośliwość nie stwierdza się. Węzły chłonne w badanym zakresie niezmienione. USG wykazało w prawym sutku ...