Rozpoznanie gastritis chronica

Gastritis chronica simplex minoris gradus a niedobór wit.B12

... Rozpoznanie stanu zapalnego śluzówki żołądka nie wymaga już żadnych dodatkowych badań. Zresztą badanie TK jamy brzusznej nie wykaże żadnych zmian w śluzówce żołądka ( przepuszczalność dla promieni rentgenowskich – brak zasadności diagnostycznej ...

Gastritis chronica non actina minoris gradus

... rozpoznanie: gastritis chronica non actina minoris gradus helicobacter pylori ( - ) 3 szare do 0,3cm Początek potrafię przetłumaczyć, ale problem sprawia mi "minoris gradus" i 3 szare do 0,3cm Pozdrawiam Przewlekłe zapalenie błony śluzowej ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Gastritis chronica activa mediocris gradus

... Rozpoznanie histopatologiczne po polsku brzmi: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, aktywne, średniego stopnia. Dysplazja ( nieprawidłowy rozwój ) gruczołowa, reaktywna, rozlana. Mucykarmin ujemny oznacza na niewybarwianie się tkanek środkiem ...

Gastritis chronica activa diffusa

... rozpoznania brzmi: Przewlekłe, aktywne zapalenie błony śluzowej żołądka, rozlane i metaplazja ( przemiana śluzówki jednej w drugą ) jelitowa ogniskowa. Zakażenie Helicobacter pylori dodatnie ( jeden plus w skali 3 plusowej ). Taki stan zapalny żołądk ...

Gastritis chronica activa mediocris gradus Atrophia mucosae absenta

... rozpoznanie wymaga dalszego leczenia, czyli przyjmowania leków obniżających poziom kwasu solnego w soku żołądkowym oraz wyeliminowanie zakażenia bakteryjnego ( 2 antybiotyki ). Najlepiej, aby dalszym leczeniem zajął się gastroenterolog. Pozdrawiam. G ...

Gastritis antralis chronica 1/1 hyperaemia

... rozpoznanie i przetłumaczenie wniku badania gastroskopowego - - gastritis antralis chronica 1/1 hyperaemia - - i o jakąś radę odnośnie leków,od m - ca biorę Polprazol ale w tej chwili pojawiły się takie same objawy jak przed jego stosowaniem Tłumacze ...

Gastritis chronica medii gradus

... rozpoznania: Gastritis chronica medii gradus. Czy informacja *test ureazowy ( - )* oznacza brak bakterii Helicobacter pylori? Czy w przypadku takiego rozpoznania powinnam stosować jakąś dietę? Tłumaczenie na język polski rozpoznania brzmi: Przewlekłe ...

Z gastroskopii: gastritis chronica, activa, atrophis

... rozpoznano uniej gastritis chronica ++ ,activa+ , atrophis++ , metaplasia intestinalis - , dysplasia - . prosze o przetłumaczenie . dziękuje za pomoc Przewlekłe aktywne zapalenie żołądka z atrofią. Nie stwierdzono metaplazji jelitowej ( pojawienie si ...

Tu ventriculi

... rozpoznanie kliniczne: Tu ventriculi. OPIS MAKROSKOPOWY: 2drobne, szare 1xcal ROZPOZNANIE: kod: Y.99.90 - 1x: Gastritis chronica: nacieki jednojądrowe:( + ) aktywność:( - ) zanik:( - ) metaplazja jelitowa:( + ) Helicobacter pylori: ( - ) Chciałabym s ...

Gastritis chronica non activa minoris gradus. Atrophia mucosae.

... rozpoznania: Gastritis chronica non activa minoris gradus. Atrophia mucosae ( + ) Helicobacter pylori ( - ). Tłumaczenie na język polski brzmi: Zapalenie błony śluzowej żołądka nieaktywne stopnia małego. Zanik śluzówki ( jeden plus w skali 3 plusowej ...

Erosiones. Gastritis chronica. Ecchymoses.

... rozpoznania histopatologicznego: 1 ) Erosiones. Gastritis chronica ( 2 ) activa 2 )Gastritis chronica ( 1 ) activa ( 1 ). Ecchymoses. 1. kąt żołądka 2. ok. podwpustowa 2 naczynia Nadrzerki. Aktywne przewlekłe zapalenie żołądka. Krwawe podbiegnięcia. ...

Polypus regenerativus dot. żołądka

... rozpoznaniu klinicznym badania oligobiopsyjnego napisano: Gastritis chronica oraz w wyniku badania:*Obraz mikroskopowy przemawia za: polypus regenerativus. HP ( - )*. O co w tym chodzi? Proszę o wyjaśnienie. Po polsku rozpoznanie brzmi: Przewlekłe za ...

Gastritis chronica maioris gradus, praecipue superficialis

Rozpoznanie kliniczne: Gastritis superficialis. Meta ad hepatitidem. Wynik badania histopatologicznego: Gastritis chronica maioris gradus, praecipue superficialis, activa ( ++ ) cum ecchymosibus non nullis recentibus. Microfocus mucosae cum atypia st ...

Gastritis chronica gradus cum metaplasia intestinalis

... Rozpoznanie histopatologiczne: 1 ) Wyc. ( 3 ) gastritis chronica gradus cum metaplasia intestinalis. Probabiliter inf.helicobacter pylori. 2 ) Wyc. ( 2 - trzon ) gastritis chronica minoris gradus. a do tego wynik badania gastroskopowego - wniosek prz ...

Gastritis chronica, nacieki jednojądrowe i Helicobacter pylori

... ROZPOZNANIE: Gastritis chronica. nacieki jednojądrowe: ( ++ ) aktywność: ( - ) zanik: ( - ) metaplazja jelitowa: ( - ) Helicobacter pylori: ( ++ ) Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka z naciekami zapalnymi komórek jednojądrowych. Zapalenie nie ...

Rak żołądka i gastritis chronica activa metaplasia intestinalis

... rozpoznanie kliniczne to:PIERŚCIENIE ZESPOLENIA. Co to oznacza?Czy z moim dziadkiem jest wszystko dobrze? Proszę o pomoc. Przewlekłe zapalenie żołądka aktywne z metaplazją jelitową całkowitą. W wyniku histologicznym nie ma nic o raku. Czyli,że wszyst ...

Gastritis chronica corporise gradus mediocris cum lymphadenoplasia

... rozpoznano u mnie gastritis chronica corporise gradus mediocris cum lymphadenoplasia Hp/++/ . czy z tego mogo powstawać wrzody? Czekam pare dni na wizyte u lekarza i jednak chciałabym wiedzieć więcej na ten temat przed nią. Przewlekłe zapalenie błony ...

Hyperaemia mucosae duodeni

... Rozpoznanie histopatologiczne: A. Hyperaemia mucosae duodeni B. gastritis chronica levi gradu ac oedema et hyperaemia Proszę serdecznie o wyjaśnienie mi co oznacza to badanie. Tłumaczenie brzmi: 1. Przekrwienie śluzówki dwunastnicy 2.Przewlekłe zapal ...

Gastritis chronica activa cum hyperplasia foveali

... rozpoznaniu patomorfologicznym stwierdzono nastepujace rozpoznania:Gastritis chronica activa cum hyperplasia foveali.Dysplasia glandularum mediocris gradus.Mucykarmin dodatni Prosze o przetumaczenie Przewlekłe aktywne zapalenie żołądka z przerostem d ...

Gastritis chronica atropica gradus mediocris partim activa

... rozpoznanie hispotalogiczne gastritis chronica atropica gradus mediocris partim activa ,hyperplasia fovealis focalis. signa infectionis helicobacter pylori prosze o wytłumaczenie tego wyniku iwona rozpoznanie na język polski brzmi: przewlekłe, zaniko ...

Erythematosus endoscopis gastritis

rozpoznanie.erythematosus endoscopis gastritis. wynik badania. 1.mucosa duodeni sine laesionibus. 2.gastritis chronica antralis partim activa et lymphonoduloplasia 3.gastritis chronica corporis praecipue superficialis et lymphonodulopasia helicobacte ...

Gastritis chronica non-activa cum metaplasia intesinalis

Rozpoznanie: Gastritis chronica ( ++ ) non - activa cum metaplasia intesinalis ( +++ ) et signa atrophiae mucosae antralis( ++ ) Przewlekłe zapalenie nieaktywne błony śluzowej żołądka z metaplazja jelitową ( zamiana nabłonka żołądkowego w jelitowy ) ...

Przewlekłe zapalenie aktywne błony śluzowej żołądka

... Rozpoznano: Gastritis chronica activia. Zapalenie ( ++ ) Aktywność ( ++ ) Metaplazja ( - ) Zanik ( - ) HP ( ++ ) Przewlekłe zapalenie aktywne błony śluzowej żołądka nasilenie zmian do minus ( brak ) do 3 plusy ( bardzo silne ) HP oznacza zakażenie He ...

Ulcus et erosio venticuli. Erythematosus endoscopic gastritis.

... ROZPOZNANIE KLINICZNE: ulcus et erosio venticuli. erythematosus endoscopic gastritis. WYNIKI BADANIA: 1 - 2 gastriris chronica antralis et corpolis ( + ) praecipue superficialis - gastritis biliaris. helicobacter pylori ( - ). ROZPOZNANIE KLINICZNE: ...

Gastritis antralis chronica activa II/1 ac lymphadenoplasia focale

... rozpoznania histopatologicznego: Gastritis antralis chronica activa II/1 ac lymphadenoplasia focale et atrophia incipiens. Corporitis chronica levi gradu non activa. Z góry dziękuję zapalenie przewlekłe aktywne wpustu żołądka przerost grudek limafaty ...

Oesophagitis. Gastritis chronica exacerbans.

... rozpoznania jak i diagnozy. Rozpoznanie: Linia *Z* poszerzona, o nierównej granicy /biopsja/. Błona śluzowa żołądka z zaznaczonym odczynem zapalnym, z pojedynczymi nadżerkami. Odzwiernik drożny, opuszka dwunastnicy, część pozaopuszkowa bez zmian. Dia ...

Gastritis. Laseio hepatis.Antygenemia Hbs A

... Rozpoznanie: Endoskopowo:Hernia hiatus oesophagi.Oesophagitis tybus B.Ulcus duodeni. Kliniczne: Reflux oesophagitis.Ulcus Duodeni chronicus exacerbatus.nicotinismus. Rozpznanie wstępne: Gastritis.Laseio hepatis.Antygenemia Hbs Ag. ( zapalenie błony ś ...

Przewlekły naciek zapalny niewielkiego stopnia w żołądku

... rozpoznano gastritis chronica atrophica - przewlekły naciek zapalny niewielkiego stopnia - zanik pozazapalny błony śluzowej całkowity - metaplazja jelitowa rozlana pełna - rozrost dołeczkowy odczynowy bardzo prosze o proste wyjasnienie wyniku badania ...

Guz żołądka

... rozpoznanie guz żołądka, został pobrany wicinek do badania histopatologicznego, na wyniku z bad. histopatologicznego jest zalecenie pobrania większego wycinka, ale jest napisane iż są zmiany zapalne typu gastritis chronica, zmiany martwicze i dysplas ...

Duodenitis chronica

... rozpoznanie Gastritis+++ Atrophica ++ Activa ++ Metapasia intetinalis + Helicobacter pylori - ( to chyba oznacza brak ) Pojedyncze słowa przetłumaczyłem , ale jak to ma się do całości Proszę o odpowiedź . Pozdrawiam Przewlekłe zapalenie dwunastnicy. ...