Samoistne pęknięcie śledziony

Powiększona śledziona (splenomegalia) i leczenie śledziony

... samoistna przewlekła - chłoniaki nieziarnicze - zwłóknienie szpiku 2 ) Lecznicze - w chorobach z nadciśnieniem wrotnym. 3 ) Lecznicze - w chorobach śledziony: - pęknięcie śledziony pourazowe - ropień śledziony - guzy i torbiele śledziony 4 ) Diagnost ...

Śledziona podatna na urazy

... samoistnego. W Pani wypadku, gdy wielkość śledziony jest w górnej granicy normy prawdopodobieństwo pęknięcia w wyniku urazu jest taka sama jak w przypadku śledziony normalnej wielkości. ...

Torbiel (krwiak) śledziony w TK jamy brzusznej

... samoistnego pęknięcia jest bardzo wysokie. Ewentualnie jeśli jest to sprawa dość świeża można przeczekać, obserwować. Czasami dochodzi do samoistnego wchłonięcia się takich krwiaków. Jeśli na taką opcję Pan się zdecyduje trzeba prowadzić bardzo ostro ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Jak długo można żyć z pękniętą śledzioną?

... samoistnie i nie mieć żadnego negatywnego wpływu na życie pacjenta. Jeśli jednak pęknięcie jest duże, z przerwaniem ciągłości torebki, odrywające szypułę naczyniową, krwotok może być tak silny, że doprowadzi do śmierci w przeciągu kilkunastu minut. ...

Torbiel śledziony przed zabiegiem a szczepienia

... samoistnie czy tylko w przypadku urazu? Jeśli już Pani chce się szczepić przeciwko zapaleniu płuc radziłbym to zrobić przed zabiegiem. Oczywiście też warto zaszczepić się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Raczej pęknięcie samoistne torbiel ...

Torbiel śledziony u dziecka

... samoistnego lub pod wpływem niewielkiego urazu pęknięcia śledziony. Nie ma żadnych przeciwwskazań do szczepienia dziecka. Wręcz nawet zalecałbym w przypadku takich zmian na śledzionie i skłonności do zakażeń. W chwili obecnej jedynie kontrolne badani ...

Jakie przyczyny pęknięcia śledziony?

... samoistnie ( nawet o tym pacjent mógł nie wiedzieć - nie odczuwa się tego ), a wtedy nawet drobny uraz, uderzenie bardzo niewielkie może spowodować pęknięcie śledziony. ...