Skalpel narzędzie chirurgiczne

Narzędzia chirurgiczne klasyczne

... Skalpel ( nóż chirurgiczny ). Podczas nacinania tkanek skalpel najczęściej układa się wzdłuż dłoni, równolegle do powierzchni tkanki i trzyma pomiędzy kciukiem a palcem środkowym; opuszka wskaziciela leży na jego grzbietowej krawędzi, u podstawy ostr ...