śledziona wynik histopatologiczne

Kolonoskopia - jak dalej postępować?

... śledzionowym egzofityczny, sangwinujący samoistnie naciek obejmujący ok 4/5 obwodu na długości ok 3 cm - pobrano 3 wycinki." Wynik badania histopatologicznego - 18367,8 ) Adenocarcinoma tubulare ( GII ). Nadmieniam, że żona jest po operacji serc ...

Adenocarcinoma G I coli regionis flexurae lienalis

... śledzionowym, jest to guz 5 cm . otrzynaliśmy wynik badania histopatologicznego, co may o tym sądzić? jakie to stadium? Da się wyleczyć? Adenocarcinoma G I coli regionis flexurae lienalis ( m - 8140/3 ). Proszę o odpowiedź Adenocarcinoma G I coli reg ...

Wycięta śledziona z powodu małopłytkowości samoistnej

... śledzionę z powodu małopłytkowości samoistnej. Operacja zakończyła się bez powikłań, wynik histopatologiczny śledziony wskazywał na to, że decyzja o podjęciu wycięcia śledziony była słuszna. Niestety, po pewnym czasie i też w różnych odstępach czasow ...

$openx_rectangle_2 rectangle5