śledziona wystaje spod łuku

Wyniki USG, badania krwi i moczu

... śledziona powiększona, wystaje spod łuku 13,4 cm, bez zmian ogniskowych. Nerki położone prawidłowo, wielkości prawidłowej, bez cech zastoju w ukm. W prawej nerce zatoka tłuszczowa 2,42cm. Duże naczynia jamy brzusznej prawidłowej szerokości. W okolicy ...