Sposób bassini

Hernioplastyka sposobem Bassiniego

... sposobem Bassiniego. 1. Zamykamy szwami pojedynczymi ubytek w powięzi poprzecznej ( w oryginalnej metodzie pominięte, inni podają, że Bassini zawsze nacinał powięź ). 2. Przyszywamy szwem niewchłanialnym mięsień poprzeczny i mięsień skośny wewnętrzny ...

Hernioplastyka sposobem Halsteada

... sposobem Halsteada. 1. Zeszywamy ubytek w powięzi poprzecznej. 2. Przyszywamy mięsień poprzeczny i mięsień skośny wewnętrzny wraz z rozcięgnami oraz ścięgno łączące do więzadła pachwinowego ( kolejność wg metody Bassiniego ). 3. Likwidacja kanału pac ...

Hernioplastyka sposobem Kirschnera

... sposobem Kirschnera. 1. Plastykę tylnej ściany kanału pachwinowego wykonujemy jak w metodzie Bassiniego. 2. Umieszczamy powrózek nasienny w kierunku dogłowowym. 3. Zszywamy rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego pod powrózkiem bez dodatkowych 1, 2 s ...

$openx_rectangle_2 rectangle5