Stan inwazyjny

Angiografia

... standard. Jest to jednak metoda znacznie bardziej inwazyjna niż USG, TK czy MRI. Badanie przeprowadza się w przypadku gdy: podejrzewa się zmiany naczyniowe w mózgu ( tętniak ), guzy i zwężenia naczyń nerkowych, obecność zmian miażdżycowych, tętniaka ...

Stosowanie herceptyny w przypadku raka sutka

... stanowi rak inwazyjny 2 stopnia G3, w postaci jednomilimetrowych ognisk. Wynik HR2 +3. Brak estrogenów. Węzeł wartowniczy czysty, na granicy cięcia komórki czyste. Brak leczenia chemioterapią przedoperacyjnie. Jakie leczenie uzupełniające, by Pan zal ...

Nowotwór złośliwy inwazyjny, przewodowy sutka

... stanowi leczenie chirurgiczne z oznaczeniem węzła wartownika lub kwalifikacja do neoadiuwantowej chemioterapii. Przykładem obrazów zaliczanych do tej kategorii są: spikularny guzek o neregularnych obrysach, spikularny guzek z pleomorficznymi zwapnien ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Mastopathia fibrosa et cystica, hyperplasia ductalis simple

... Stan po resekcji guza. Mastopatia włóknista i pęcherzykowa, hiperplazja przewodów prostych, gruczolistość stwardniejąca. Mikroprzerzuty rakowate w węzłach chłonnych. Nacieczenie torebki węzła chłonnego. Rak przewodowy inwazyjny piersi lewej. Mikroprz ...

Rak inwazyjny G III sutka - Bloom richardcon=8

... Stan zaawansowania nowotworu jest duży i to pod względem histopatologicznym i miejscowym ( przerzut do węzła chłonnego ). Na pewno dalszym postępowaniem będzie chemioterapia. Z wynikiem trzeba udać się do onkologa. On zadecyduje o dalszym sposobie po ...