Sutek pachowy

Wysycona zmiana ogniskowa zawierająca mikrozwapnienia w sutku

... sutek. Jeśli w mammografii nie widać węzłów chłonnych świadczy to z dużym prawdopodobieństwem, że nie są one zajęte przerzutowo przez nowotwór. Po takim zabiegu usunięcia guza z zawartością dołu pachowego, z rozpoznanym nowotworem, następowo wymagana ...

Rak inwazyjny G III sutka - Bloom richardcon=8

... Sutek poza obszarem guza bez podejrzanych zmian ogniskowych. Rak inwazyjny G III sutka ( Bloom richardcon=8 ). Guz z dużą atypią komórkową i licznymi komórkami wielojądrzastymi. Przeżut raka 1/17 wężle chłonnym dołu pachowego. Staging pT2N1amv. Camam ...