Sutek w ultrasonografii

Ultrasonografia w chorobach sutka (piersi)

... sutek. 3. Uzupełniająco ( np. w rozbieżnościach między kliniką a mammografią ). 4. Sutek wydzielający. 5. Mastodynia. 6. Ocena przebiegu leczenia oraz kontrola pooperacyjna. 7. Kontrola po leczeniu napromienianiem. 8. Stan po implantacji protezy. 9. ...

Piersi o budowie gruczołowej

... sutek jest o budowie gruczołowej lepiej go diagnozować za pomocą ultrasonografii ). Jeśli opisywana zmiana w mammografii będzie widoczna w USG należałoby wykonać biopsję cienkoigłową zmiany celem weryfikacji histopatologicznej. Zmiana raczej nie jest ...