Sutki o utkaniu gruczołowo włóknistym

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami dysplazji włóknistej. W sutku lewym na godzinie 2 widoczny obszar o zaburzonej architektonice, gdzie wyodrębnia się ubogoechowy nieostro ograniczony obszar o wymiarach ok. 8x7 mm o niejednoznacznym c ...