Sutki o utkaniu nieregularnym

Hypoechogeniczny guzek piersi o nieregularnych obrysach

... Sutki o nieregularnym utkaniu gruczołowym. W sutku prawym na godz. 11.00 przy otoczce w miejscu wyczuwalnego palpacyjnie guzka widoczna jest hypoechogenna, policykliczna zmiana, o zatartych zarysach zewn, z widocznym drobnym zwapnieniem wewnątrz, wym ...