Tarczyca brak koloidow

Aktywne zapalenie tarczycy i jego leczenie

... tarczycy i otrzymałam taki oto wynik: W aspiratach całe pole widzenia rozmazów pokryte przez elementy tkanki chłonnej z komórkami centrów rozmnażania gródek chłonnych , zmieszane ze skupieniami zmienionych, różnokształtnych tyreocytów. Koloidu brak. ...

Carcinoma papillare glandulae thyreoideae

... tarczycy *Krew, brak koloidu oraz grupy i drobne płaty komórek nabłonka pęch. pęcherzykowego. W niektórych komórkach obecne wakuole śródjądrowe oraz wgłobienia błony jądrowej. Obraz najbardziej odpowiada carcinoma papillare glandulae thyreoideae*. Cz ...

Tumor benignus tarczycy

... tarczycy: *w płacie tarczycy guzki o podwyższonej echogeniczności o wymiarze 24 mm* mikroskopowo: obfity koloid, pojedyncze komórki pęcherzykowe* obraz odpowiada: tumor benignus Opis zmiany po biopsji to guz łagodny. Brak cech złośliwego nowotworu. Z ...

$openx_rectangle_2 rectangle5