Tarczyca powikłania po j131

Powikłania po leczeniu radiojodem J131

... tarczycy. Ale właśnie po to leczy się jodem radioaktywnym, aby resztki komórek tarczycy uległy zniszczeniu. Tak poza tym leczenie to jest bardzo bezpieczne i nie ma innych powikłań. Należy tylko pamiętać, że po podaniu radiojodu należy unikać dzieci ...