Technika laparoskopowego usunięcia śledziony

Operacje laparoskopowe narządów miąższowych

... technicznie i daje doskonałe rezultaty. W ostatnich latach coraz częściej wykonywane są zabiegi usunięcia śledziony techniką laparoskopową. Najlepszym wskazaniem są schorzenia hematologiczne przebiegające z nadmierną czynnością krwinkogubną z reguły ...

Powikłania po wycięciu śledziony (splenektomii)

... techniki zabiegu ( klasycznej i laparoskopowej ) obserwuje się mniejszy odsetek powikłań pooperacyjnych związanych z laparoskopowym usunięciem śledziony. U zdrowej osoby usunięcie śledziony nie powoduje większych objawów klinicznych. Zwykle okresowo ...