Tela adiposa

Foci adenocarcinomatosi mucosi

... Tela adiposa non infiltrata. 4. colitis chronica activa cum ulceratione et adenodysplasia LG. 5. lymphonoduli ( 6 ) cum metastasibus ( 2 ). Infiltrato carcinomatosa extranodularis. 6. lymphonodulus sine metastasibus. Z góry bardzo dziękuje. Już tyle ...

Lineae excisions chirurgicae sine carcinomate

... telae adiposae periintestinalis et membranae serosae infiltrans węzły chłonne - metastases carcinomatosae in lymphonodulis 1/3 pT4, pN1, pMx - czy jest to nowotwór o stopniu zaawansowania III? Fragment jelita grubego dł 24 cm. W odległości 4 cm od je ...

Metastases carcinomatosae in lymphonodis

... telae adiposae perinodales. pN1a Myślę, że materiał to zawartość dołu pachowego po amputacji sutka w leczeniu operacyjnym doszczętnym lub wycięciu guza w leczeniu operacyjnym oszczędzającym. Tłumaczenie na język polski brzmi: Przerzuty nowotworowe w ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Dominatio pulpae rubrae, eosinophilia

... telae adiposae hyli lienis. Tłumaczenie na język polski brzmi: Dominacja miazgi czerwonej, nadmiar granulocytów kwasochłonnych, zmniejszenie miazgi białej, krwawienie tkanki tłuszczowej śledziony. Pozdrawiam. ...

Adenocarcinoma G-III coli transversi ulcerans

... telae adiposae subserosae coli transversi Lymphadenitis chronica reactiva regionalis ( 5/5 ) Structura omenti normalis Granica odcięcia wolna od nacieku raka Badanie w trakcie diagnostyki immunohistochemicznej ( podejrzenie guza neuroendokrynnego ) L ...

Infiltratio carcinomatosa telae adiposae - adenocarcinoma

... TELAE ADIPOSAE - ADENOCARCINOMA Z góry bardzo dziękuje Naciek nowotworowy tkanki tłuszczowej - gruczolakorak dziękuję Proszę o odpowiedź jak długo można przeżyć po zdiagnozowaniu Adenocarcinoma G2 zgięcia esiczo - odbytniczego? Bo może nie warto podd ...

Cholecystitis chronica, melanoma malignum metastaticum

... tela adiposa Bardzo proszę o przetłumaczenie Rozpoznania Histopatologicznego. Z góry dziękuję za odpowiedź. Zapalenie pęcherzyka żółciowego przewlekłe. Czerniak złośliwy przerzutowy. Węzły chłonne bez przerzutów. Ciało tłuszczowe. Proszę o prztłumacz ...

Adenocarcinoma neuroendocrinale partim muscinum

... telae adiposae perinodalis. ( G3,Duckes C; Astler - Coller C2; pT 3; pN2 ). Jestem na chemioterapii - 5FU 425mg/m2+calcium folinatum 2o mg/m2. Wiem, co to znaczy i jestem w pełni świadoma zagrożenia. Mam 58 lat i nie boję się ( jeszcze? ) odejścia. M ...

Infiltratio adenocarcinomatosa GIN infiltratio cacinomatosa

... telae adiposae - adenocarcinoma Rozsiew nowotworowy jamy otrzewnej. Tłumaczenie na język polski brzmi: Występowanie tkanek nowotworowych wewnątrz jelita, naciekanie gruczolakoraka, naciekanie raka tkanki tłuszczowej – gruczolakorak. Rozsiew now ...

Gruczorakorak jelita, jakie rokowania?

... TELA ADIPOSA SINE NEOPLASMATE.Mama jest już miesiąc po operacji a ciągle z rany po szyciu leci ropa pod skórą wyczuwalne są guzki nie wiemy co o tym sądzić czy coś się dzieje złego? Najlepiej udać się do chirurga osobiście. Opisane objawy mogą wskazy ...

Rak prostaty T3NxMx

... tela adiposa sine lymphonodorum Bardzo proszę o przetłumaczenie łacińskich zwrotów z rozpoznania. Proszę o wyjaśnienie dalszego przebiegu leczenia: czy będzie konieczne całkowite usunięcie operacyjne prostaty? Zastosowane leczenie to wycięcie układu ...

Metastases carcinomatosae multiplices III lymphonodulorum

... Tela adiposa. Lymhadenitis rectiva II lymphonodulorum. 2,3. Infiltrationes carcinomatosae absunt marginis chirurgici. 4 - 6. Adenocarcinoma tubulare muciparum partim gelkatinosum ( mucinosum ) coli ( GII ) parietem eiusdem totalem et telae adiposae i ...

Adenocarcinoma coli transversi - czy jest złośliwy?

... telae adiposae perimuscularis focalis [M - 8010/3] . Nodi lymphatici sine metastasibus [M - 00100] . Omentum sine laesionibus [M - 00100] . Atrophia et obliteratio appendicis vermicularis [M - 58000] . Linie cięcia chirurgicznego bez nacieku raka . p ...

Guz esicy

... telae adiposae infiltrans. Matastases carcinomatosae multiplices VI lymphonodulorum. Lymphdenitis reactiva IV lymphonodulorum. Infiltrationes carcinomotosae telae adiposae. Vasa sanquinifera. Jakie należy podjąć leczenie i jakie są rokowania w moim p ...

Żoładek z guzem Adenocarcinoma mucinosum

... telae adiposae. 429264 - 7 sieć wolna od zmian. Prosze o okreslenie stopnia zaawansowania choroby. Osoba w wieku 70 lat czy chemioterapia i naswietlania maja sens w tym przypadku czy tylko dodadzą cierpienia a nie wiele co przedłużą życie. Jest to ra ...

Operacja czy inna terapia przy Carcinoma ex cellularum renalium G2

... Tela adiposa sine neoplasmate. Pacjent jest 2,5 roku po usunięciu guza nerki prawej i resekcji pola górnego nerki lewej z adrenalektomią. Obecnie w zabiegu usunięto guz z nerki prawej bez ingerencji w nerce lewej ( poza pobraniem wycinków ). Pytanie: ...

Tela adiposa et glandula parathyreoidea parva

... Tela adiposa et glandula parathyreoidea parva* . :Struma colloides nodoso - cystica* Tkanka tłuszczowa i małe przytarczyce. Wole koloidowe guzkowo - torbielowate. Tela adiposa apicis axillae. Nodi lymphatici axillae 0/10. 2. Nodi lymphatici et telae ...

Guz kątnicy

... telae adiposae infiltrans. Gruczolakorak cewkowy okrężnicy częściowo śluzotwórczy częściowo galaretowaty ( śluzówkowy ) G2 ( 2 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3 stopniowej ) wrzodziejący na całą ścianę okrężnicy i naciekający tkankę ...

Carcinoma infiltrans mammae partim necrotians

... tela adiposa. 93454 - 456 - powięź - tela adiposa. 93457 - 459 - margines dolny śr 4 cm, grubości 1,5 cm - od strony guza - tela adiposa ert dysplasia benigna mammae 93460 - 470 - w. chłonne dolnego pietra pachy - Carcinoma metastaticum 1/11. 93471 - ...

Adenocarcinoma G3 partim mucocellulare cum ulceratione

... telae adiposae ventriculi. emboliae adenocarcinomatosae in lumine vasorum. infiltratio adenocarcinomatosa perineuralis. lymphonodus parvus sine metastases Rozpoznanie dla wycinka 714 Infiltratio adenocarcinomatosa submucosae ventriculi, parietis musc ...

Metastases carcinomatosae telae adiposae omenti

... telae adiposae omenti* oraz *metastases carcinomatosae multifocales peritonei*. Byłabym wdzięczna za pomoc. Oznacza to: przerzuty nowotworowe w ciele tłuszczowym sieci większej i przerzuty nowotworowe wieloogniskowe otrzewnej. ...