Tętniak żołądka

Splenektomia klasyczna - wycięcie śledziony metodą klasyczną

... tętnic żołądkowych krótkich. W dolnym biegunie śledziony podwiązuje się i przecina więzadło śledzionowo - trzustkowe. Teraz zaopatrujemy naczynia szypuły śledziony. Należy najpierw podwiązać tętnicę, a potem żyłę śledzionową. Jeżeli stwierdzamy podzi ...

Zespół poresekcyjny żołądka

... tętniczego, tachykardia, poty, biegunka oraz wzdęcie żołądka. Częste, niezbyt obfite posiłki oraz leżenie płasko na plecach po posiłku łagodzi objawy. Późny zespół poresekcyjny związany jest z hipoglikemią, występuje około 2 godzin po posiłku. Charak ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Anatomia śledziony

... tętnica śledzionowa, 3 ) żyła śledzionowa, 4 ) ogon trzustki, 5 ) więzadło żołądkowo - śledzionowe. Przekrój poprzeczny jamy brzusznej, poniżej śledziony - widok od dołu. 1 ) śledziona, 2 ) ogon trzustki, 3 ) głowa trzustki, 4 ) żołądek, 5 ) dwunastn ...

Fundoplikacja sposobem Nissena

... tętnicę wątrobową lewą oraz nerw błędny. Odnogi przepony muszą zostać wypreparowane wraz z okolicą między nimi. Końcowy odcinek przełyku ściąga się poniżej przepony. Dno żołądka przemieszcza się tak, aby możliwy był dostęp do naczyń żołądkowych krótk ...

Zmiejszenie żołądka

... tętnicze, choroba wieńcowa, zespół obturacyjnego bezdechu sennego, ciężka choroba zwyrodnieniowa stawów ). BMI oblicza się dzieląc masę ciała przez wzrost w metrach do kwadratu. Jeśli wyniesie powyżej 35 siostra ma wskazanie do leczenia chirurgiczneg ...

Komplikacje po resekcji żołądka i śledziony

... tętniczego, tachykardia, kołatanie serca, wzmożona potliwość. Przyczyną jest spożycie pokarmu wysokoosmolalnego ( np. zawierającego dużo glukozy, laktozy ). W wyniku niekontrolowanego, szybkiego przemieszczania się treści pokarmowej bezpośrednio do j ...

Silne skurcze jelit, wrzody żołądka?

... tętniczego, zaczerwienienie twarzy, atak astmy, ból i zawroty głowy, szum w uszach, senność, dezorientacja, splątanie, nieprawidłowe parametry czynności nerek lub wątroby, niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, świąd, wysypki, zapalenie błony ś ...

Embolizacja lub radioterapia śródoperacyjna guza trzustki

... tętnica śledzionowa odcinkowo węższa o średn, 3 mm - nie można wykluczyć jej nacieczenia. Naciek przechodzi na lewą odnogę przepony. Cechy krążenia obocznego od wnęki śledziony z poszerzeniem żyl wokół żołądka - możliwość nacieku żyły śledzionowej. W ...

Nieresekcyjny guz głowy trzustki

... tętnica wątrobowa odchodząca od tętnicy krezkowej górnej. Wykonano dwa zespolenia omijając [przewodowo - jelitowe i żołądkowo - czcze ) i pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Dodam, że operacja którą przeprowadzono to Cholecystektomia. 1. ...

Gastritis chronica activa sine neoplasmate

... tętniczej słabo wzmacnia się drobny guzek wielkości 12&10mm.zmiana zlokalizowana jest w 7 segmencie. Wynik świadczy o powiększonych węzłach chłonnych w okolicy żołądka co może budzić podejrzenie zmian przerzutowych ( także niewielka zmiana guzkow ...