Tłuszczak okolicy krzyżowej

Tłuszczak okolicy ledźwiowo krzyżowej

... tłuszczaka zakotwiczonego w rdzeń kręgowy jakie jest ryzyko operacji dodam że jest cewnikowana ma pecherz neurogenny a oprócz tego chodzi jest całkiem sprawna Ryzyko operacji zależy od tego, jak umiejscowiona jest ta zmiana i jakie są odchylenia w ba ...