Trzustka choroby i diagnostyka

Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek

... trzustki, wady serca, przepukliny brzuszne, uchyłkowatość jelita grubego, tętniaki wewnątrzczaszkowe. Choroba prowadzi do śmierci zwykle we wczesnym wieku z powodu niewydolności nerek i wątroby. Diagnostyka choroby oparta jest na badaniu ultrasonogra ...