Uruchamianie po zabiegu

Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej

... uruchamiany w pierwszej dobie po zabiegu, a średnio w piątej dobie opuszcza szpital ). Warunki kwalifikacji do procedury wewnątrznaczyniowej Szczegółowe warunki kwalifikacji do procedury wewnątrznaczyniowej są następujące [14]: 1. Maksymalna średnica ...

$openx_rectangle_2 rectangle5