USG tarczycy unaczynienie

Czy operować guzy tarczycy 6 cm?

... USG wykonanego w listopadzie 2007 wynika, że mam w cieśni widoczne normoechogeniczne guzki o III typie unaczynieniu. Prawy i lewy płat prawie niewidoczny. Objętość cieśni wynosi 21 ml. Podwyższone FT4. Guzki o wielkości ponad 30 mm. W sierpniu ponown ...

Czy powiększony płat tarczycy ma wpływ na płodność?

... USG natomiast wykazało, że prawy płat - to ok. 60x19x16mm a lewy to ok.53x17x19mm. Miąższ gruczołowy jednorodny, bez cech wzmożonego unaczynienia, okoliczne węzły chłonne niepowiększone. Sądzę, że przez prawy płat mam rozchwianą gospodarkę hormonalną ...

Tu lobi dextri glandulae thyreoideae

... USG tarczycy rozpoznano u mnie: tu lobi dextri glandulae thyreoideae. Opis USG jest następujący: w części centralnej płata prawego widoczna hypoechogeniczna zmiana wielkości 9x5 mm, o nieregularnych, częściowo zatartych zarysach i obfitym unaczynieni ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Znacznie powiększona tarczyca, jodować czy operować?

... usg: z lutego 2009 r. Znacznego stopnia powiększenie tarczycy w całości - szczególnie płat prawy - do 90x45x46mm, częściowo zamostkowo, echostruktura niejednorodna, mieszana echogeniczności, zlewające się pola o formie zmian ogniskowych, unaczynienie ...

Guzek tarczycy hipoechogeniczny lity o nieregularnym kształcie

... USG tarczycy. O to jej opis. Płaty tarczycy powiększone. Płat prawy o wym. 21x20x53mm , obj.12,1ml Płat lewy o wym. 17x20x53mm , obj.9,4ml Cieśń grubości 8mm Miąższ tarczycy jednorodny , prawidłowej echogniczności i prawidłowym unaczynieniu. W górnym ...

Zmiany ogniskowe lite w tarczycy

... Usg tarczycy: cieśń do 7,2 mm - poszerzona, płat prawy 56x21x21mm - objętość 12,9 ml, płat lewy 61x19x17mm - objetość 10,3ml. Echo podstawowe w normie, echo struktura i unaczynienie miąższowe w normie. Węzły chłonne okołotarczycowe niepowiększone. W ...

Ogniska hypoechogeniczne w tarczycy

... USG tarczycy Płat prawy o wymiarach:18x20x54mm i zawiera w części środkowo - dolnej ognisko budowy nieco hipoechogeniczne zawierające pojedyńcze zwapnienia o wym: 6x6x6( o prawidłowym unaczynieniu ) Płat lewy o wym:16x17x52mm i zawiera w środkowo - p ...

Pojedyncze zwapnienia w hipoechogenicznym obszarze tarczycy

... USG tarczycy Płat prawy o wymiarach:18x20x54mm i zawiera w części środkowo - dolnej ognisko budowy nieco hipoechogeniczne zawierające pojedyńcze zwapnienia o wym: 6x6x6( o prawidłowym unaczynieniu ) Płat lewy o wym:16x17x52mm i zawiera w środkowo - p ...

Zwapnienia tarczycy o prawidłowym unaczynieniu

... USG tarczycy Płat prawy o wymiarach:18x20x54mm i zawiera w części środkowo - dolnej ognisko budowy nieco hipoechogeniczne zawierające pojedyńcze zwapnienia o wym: 6x6x6( o prawidłowym unaczynieniu ) Płat lewy o wym:16x17x52mm i zawiera w środkowo - p ...

Guzki tarczycy a węzły chłonne

... usg okazało się, że mam powiększone węzły chłonne podżuchwowe po stronie lewej o wym.23x6 mm, o wzmożonym unaczynieniu. Cechy węzłów odczynowych.W dolnym bieguniee lewego płata tarczycy konglomerat 2 guzków normoechogenicznych do 25 mm śr. z otoczką ...

Co to jest zmiana ogniskowa hipoechogeniczna w tarczycy?

... USG może sugerować torbiel czyli zmianę łagodną. mam 44 lata. usg tarczycy - dwie zmiany ogniskowe hipoechogeniczne o wymiarach 13 mmx6x6 i 8mmx5x5 z unaczynieniem typu aA. echogenicznosc tarczycy wysoka ,echostruktura prawidlowa jednorodna. Hormony ...

Guzki normoechogeniczne tarczycy

... Usg. Tarczyca niepowiększona,położona typowo.W lewym płacie konglomerat guzków normoechogenicznych o wym: 10 mm, 10 mm, 17 mm o nieznacznie podwyższonym unaczynieniu. Badania z krwi mam do odebrania pod koniec tygodnia, wizytę u endokrynologa również ...