Usunięcie dodatkowej śledziony

Wycięta śledziona z powodu małopłytkowości samoistnej

... usunięcia śledziony. Śledziony dodatkowe są bardzo małe i mogą być przeoczone w czasie operacji. Proszę w tej sprawie skonsultować się z hematologiem - on wyjaśni zapewne Pani obecną sytuację. Właśnie jeden z lekarzy wykonujących ostatnie usg( poniew ...