Utkanie

Samokontrola piersi metodą Mammacare

... utkanie gruczołów piersiowych uległo maksymalnemu spłaszczeniu w stosunku do klatki piersiowej. Zmniejszenie grubości badanego gruczołu ma szczególne znaczenie w przypadku kobiet z dużymi piersiami. W celu spłaszczenia bocznej części badanego gruczoł ...

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... utkanie w tkance podskórnej, zwiększenie gęstości sutka, retrakcja brodawki ) - ropień ( okrągła zmiana o zatartych zarysach ) - specyficzne ziarniniakowe zapalenie sutka ( plazmocytowe, wokół ciała obcego, gruźlicze lub w kolagenozach ) Przy podejrz ...

Obraz prawidłowy w badaniu mammograficznym

... utkaniem na obszarze przekraczającym jeden kwadrant DY - sutek gęsty ( ten typ powiązany jest z podwyższonym ryzykiem fałszywie ujemnego wyniku mammografii ) Poszczególne typy budowy zależą głównie od predyspozycji genetycznych, a w mniejszym stopniu ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Guz chromochłonny

... utkaniu złośliwym. Dorota Kozera Bibliografia: - A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom 1. - W. Noszczyk: Chirurgia, Tom 1. ...

Co dalej po hemikolektomii prawostronnej z powodu raka?

... Utkanie trzech wezlow chlonnych bez zmian patologicznych Dodam, ze Tata przed operacja przeszedl ciezka grype z wysoka temperatura, ktora prawdopodobnie nasilila bole zwiazane z jelitem. Na dzien dzisiejszy tj. ok. 3 tygodni po operacji stan Taty jes ...

Skupisko mikrozwapnień w mammografii

... utkaniu gruczołowo - tłuszczowym. W projekcji skośnej piersi lewej na granicy kwadrantów widoczne jest skupisko mikrozwapnień ( zalecenie - kontakt z onkologiem ). Mam 35 lat. Czy to rak? Taki opis w mammografii skupiska mikrozwapnień może być podejr ...

Potworniak dojrzały i niedojrzały w jajnikach u dziecka

... utkanie *czwartego* listka zarodkowego, a mianowicie komórki trofoblastu ( komórki łożyska ). Guzy te nie mają jednorodnej budowy histologicznej, stanowią mieszaninę bezładnie przemieszanych, rozmaitych tkanek. Potworniaki mają dwa stopnie dojrzałośc ...

Piersi - utkanie gruczołowo-włókniste

... utkaniu gruczołowo - włóknistym. Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne pachowe dolne bez zmian. Piersi mnie nie bolą. Poród 1, miesiączki dość regularne. Czy zmiana w moich piersiach to oznaka jakieś choroby? Mam 42 lata. Nie oznacza to nic niepoko ...

Guz oksyfilny tarczycy

... utkaniu drobnopęcherzykowym utworzonym z tyreocytów bez przekonujacych cytologicznych cech atypii. Guzek L2 lewego płata tarczycy odpowiada tumor oxyphilicus. W guzku L2/3 lewego płata tarczycy stwierdza się rozproszone i w grupach tyreocyty bez cyto ...

Preparat FEM 7 a podróże samolotem

... utkania i podejrzanych zwapnień. Z uwagi na to, że Pani piersi mają budowę gruczołową lepszym badaniem jest USG i takie badanie należy wykonać. Myślę, że badanie USG też nie wykaże żadnych zmian w sutkach. W czasie stosowania FEM 7 zwiększa się ryzyk ...

Guzek w sutku i powiększone węzły chłonne dołów pachowych

... utkaniu gruczołowo - tłuszczowym, w obu piersiach zagęszczenia o typie miernego st. mastopatii, na jej tle drobnych torbieli wykluczyć nie można. W ogonie Spence*a piersi lewej nieregularne zagęszczenie wymaga dodatkowego badania USG. Wyraźnych skupi ...

Płynowe ogniska w USG sutków

... utkaniu gruczołowo - tłuszczowym, w sutku prawym na godz.8, ok. 3 cm od brodawki widoczne płynowe ognisko: 8x4mm. W sutku lewym na godz.15, 3cm od brodawki ognisko o takiej samej morfologii: 10x6mm. Regionalne węzły chłonne niebadalne. Wsk. BAC. Od 8 ...

Rak zarodkowy jądra

... Utkanie nowotworowe dochodzi do osłonek jądra nie ociekając ich. 4 Tela neoplasmatica absenta. Co go jeszcze czeka, na co mam się przygotować psychicznie? Widzę, że mąż bardzo to przeżywa, a ja nie wiem jak mu pomóc. Tłumaczenie na język polski rozpo ...

Inwazyjny rak przewodowy sutka G2 u 85-latki

... utkaniu tłuszczowym twardym, białym ogniskiem śr. do 1cm. Pacjentka ma 85lat, jest osobą chodzącą ( z pomocą ). Proszę o wytłumaczenie tego wyniku i w miarę możliwości o udzielenie informacji o rokowaniach. Onkolog wykluczył chemioterapię, zalecił le ...

Operacja kręgosłupa

... utkania kostnego w jego obrębie, Na poziomie C3/C4 tylna protruzja krążka międzykręgowego modelująca worek oponowy. Na poziomie C4/C5 tylna, szerokopodstawna zbaczajca w lewo przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy. Na poziomie C5 ...

Mammografia wykaże czy torbiel czy guzek w piersi?

... utkaniu gruczołowo - tłuszczowym .W piersi lewej na godz 2 torbiel o wym 4x2mm,na godz,4 grubościenna torbiel o wym,6x4mm, na godz.11torbiel o wym 6x4mm, na godz, 7 zmiana hypoechogenna o wym ,8x4mm - FA. Wpiersi prawej na godz. 7 torbiel o wym 4x2mm ...

Guz nie do końca spełniający kryteria gruczolakowłókniaka

... utkanie gruczołu piersiowego. Zalecono usg. Treśc wyniku badania usg brzmi: *w prawej piersi na godz. 8 widoczny policykliczny hypoechogenny, wieloogniskowy guzek wielkości 20x12x17 mm, nie dajacy nastepczego cienia, poza tym obie piersi i doły pacho ...

Guz poza otrzewną u 9 latka

... utkanie nowotworu mezenchymalnego wrzecionowatokomórkowego z różnicowaniem nerwowym ( z obecnością komórek zwojowych ). Nie stwierdza się obszarów dojrzałego neuroepithelium. Obraz morfologiczny odpowiada Ganglioneuroma. S - 100 +++ Chromogranina +++ ...

Polip przełyku pokryty białą błona śluzową

... utkania nowotworowego trzeba go najlepiej usunąć lub pobrać wycinki w czasie gastroskopii i poddać materiał badaniu histopatologicznemu. Odpowiedź będzie wtedy jednoznaczna. Bardzo dziękuje za odpowiedz ...

Cień w dole pachowym w badaniu mammograficznym

... utkaniu gruczołowym. Radiologicznych zmian o cechach procesu rozrostowego oraz skupisk mikrozwapnień w obu piersiach nie stwierdza się.Skóra i tkanka podskórna prawidłowe. Prawy dół pachowy wolne.Ze względu na budowę piersi wskazane uzupełniające bad ...

Carcinoma ductale G2

... utkanie węzła chłonnego z przerzutem: carcinoma ductale G2. Proszę o przetłumaczenie tych wyników czy są dobre czy złe i jakie rokowania na wyzdrowienie? Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie dokładnie bez poznania szczegółów klinicznych ( bada ...

Adenoma tubulare cum neoplasia intraepithelialis gradus minoris

... utkanie błony śluzowej jelita grubego ze skąpym naciekiem zapalnym z komórek limfoidalnych oraz z tworzeniem grudek chłonnych. Otrzymałem informację, że jest to zapalanie jelita grubego i po 3 m - nej kuracji, badanie zostanie powtórzone. Rozpoznanie ...

Guz masywu szczękowego - brak utkania nowotworowego

... utkania nowotworowego* po zdiagnozowaniu guza masywu szczękowego. Pozdrawiam i dziękuję. To znaczy, że nie jest to żaden nowotwór - w przebadanym materiale pobranym z guza ( być może stan zapalny ). ...

Hypoechogenne ognisko w piersi

... utkaniu tłuszczowo - gruczołowym. W piersi lewej na wysokości wyczuwalnej palpacyjnie zmiany uwidoczniono bardziej hypoechogenne ognisko ok. 0,4cmx0,7cm.Poza tym innych zmian ogniskowych nie wykazano. Doły pachowe wolne. Wizytę u lekarza mam dopiero ...

W piersi zabrodawkowo obustronnie mikrozwapnienia - sekrecyjne

... utkanie gruczołowe zwłaszcza zabrodawkowo i w kwadratach gornych piersi ). Zabrodawkowo obustronnie mikrozwapnienia - sekrecyjne. W uwidocznioncyh fragmentach dołów pachowych powiększonych węzłów chłonnych nie uwidoczniono. Najbardziej martwia mnie t ...

Ogniskowe zagęszczenie w piersi

... utkanie tłuszczowe i duże piersi lekarz zaleciła wykonać za jakiś czas mammografię. Zrobiłam i otrzymałam taki wynik: Piersi o budowie tłuszczowo - włóknistej bez mikrozwapnień podejrzanych o proces złośliwy. W prawej piersi w kdz w rzucie TDLU ognis ...

W piersi zaburzenie architektury skala BIRADS 5

... utkaniu mieszanym. Tkanka gruczołowa gęsta. Pierś prawa - zmiany ogniskowe ( zaburzenia ) hypoechogenne. Położenie zmiany na godzinie 1. Doły pachowe wolne. Węzły chłonne do mm ( niezajęte ).W piersi prawej zmiana lita, sonograficznie niejednoznaczna ...

W piersi wyodrębniona zmiana

... utkaniu tłuszczowo - gruczołowym. Mikrozwapnień nie wykazano. Doły pachowe wolne. Zarys skóry prawidłowy. W piersi lewej w KW zmiana wyodrębniona śr. - 7mm( wewnątrzsutkowy węzeł chłonny? ). Wskazane usg. USG mam dopiero na 29.10, do tego czasu oszal ...

Rak piersi prawej i powiększone węzły chłonne

... utkania raka nie znaleziono. W 3 węzłach piętra dolnego i 3 węzłach piętra górnego znaleziono przerzuty raka wykraczające poza torebkę węzłów. Wynik badania immunohistochemicznego: Estrogen receptor ( ER ) ( - ), progesteron receptor ( PgR ) ( - ), h ...

Okrężnica - colitis chronica levis

... utkanie nowotworowe obecne w błonie podśluzowej i mięśniowej.Następnie we wrześniu miałam kolejną operację hemikolektomię prawostronną.Oto wynik jaki mi przyszedł: Granice cięcia:jelita grubego bez zmian. Okrężnica - colitis chronica levis, nadto zia ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami dysplazji włóknistej. W sutku lewym na godzinie 2 widoczny obszar o zaburzonej architektonice, gdzie wyodrębnia się ubogoechowy nieostro ograniczony obszar o wymiarach ok. 8x7 mm o niejednoznacznym charakter ...

Carcinoma papilare serosum

... utkanie niskozróżnicowanego raka z niewielkimi polami różnicowania w kierunku Carcinoma papilare serosum. 14 października - rozpoznanie - Ca corporis uteri. Diabetes mellitus. Hypertonia arterialis. Rozumiem, że to rak trzonu macicy - czy tak?, po wy ...

Liczne torbiele tarczycy

... utkaniu miąższu płata prawego tarczycy śr. do 0,5. Niezmieniony miąższ tarczycy, normoechogeniczny. Bardzo prosze o pomoc wizyte u endokrynologa mam pod koniec listopada. Nie moge spać ani normalnie funkcjonowac. Musi Pani wykonać badanie krwi obejmu ...

Guzki piersi BIRADS 2

... utkaniu gruczołowo - tłuszczowym.W piersi lewej na godz 1 przy otoczce,obecny poszerzony do ok. 4 mm przewód.W piersi prawej zmian nie stwierdzono.Nie stwierdzono zmienionych okolicznych węzłów chłonnych. dostałam Skierowanie na momografię wynik: pie ...

Torbiele a cień w piersiach

... utkaniu mieszanym, zagęszczonym, dysplastycznym. Zabrodawkowo w piersi lewej cień ok 8 - 10 mm. Do kontroli USG podobnie jak i całe piersi* Proszę o konsultację, czy czeka mnie operacja? Sutki są o budowie dysplastycznej czyli mastopatycznej czyli zw ...

Lymphodulicis reactiva Regionalis cum, Histiocytosis

... utkanie 2 niewielkich/do0.2cm średnicy/węzłów chłonnych Lymphodulicis reactiva Regionalis cum, Histiocytosis/0/2. pozostałe wycinki stanowią fragmenty tkanek miękkich ogniskowo objete drobnokomórkowym naciekiem. Stopien zniszczenie termokoagulacyjneg ...

W piersi ognisko, torbiel i zmiana torbielowata

... utkaniu gruczołowym. W piersi lewej ( godz.5 ), owalne, hypoechogeniczne ognisko wielkości ok. 7mm, obraz pośredni śr.1, poza tym na godz. 2 policykliczna torbiel wielkości ok. 11mm - printy. W piersi prawej na godz. 11 policykliczna zmiana torbielow ...

Utkanie raka nie przekraczającego torebki węzła

... utkanie raka nie przekraczającego torebki węzła? poniżej diagnostyka proszęo jej przetłumaczenie adenocarcinoma g ii invasivum intestini crassi cum metastsibus ad lymphonodos et admesenteri typ d wg aster - collera pt4n1m1 ślicznie dziękuję Gruczolak ...

Tubulare artim mucinosum G2 coli

... utkanie o typie adenocarcinoma mucinosum ) pT3NoMx Infiltratio parietis intestini totalis. Linea chirurgice sine laesionibus. Lymphondi sine metastastasibus. Zlecono barwienie receptorów EGFR Gruczolakorak cewkowy częściowo śluzowaciejący jelita grub ...

Zapalenie żołądka i polipy opuszki dwunastnicy

... utkania sluzowki trzonu zoladka oraz fragmenty polipa hyperplastycznego dwunastnicy prosze o wyjasnienie Proszę wytłumaczyć co oznacza wynik polypus inflammatorius duodeni cum erosione ...

Guzek na piersi

... utkaniu struktur pseudopapiiarnych utworzonych z komorek z cechami atypii jadrowej wskazuje na koniecznosc wykonania badania histopatologicznego prosze o pomoc co to znaczy To oznacza, że istnieje podejrzenie zmiany nowotworowej typu złośliwego ( w n ...

Polip o utkaniu mieszanym

... utkanie mieszane** i czy zwiększa on możliwość charakteru nowotworu złośliwego tego polipa? Czy wykryte stany zapalne mają związek z wykrytym polipem? Z góry dziękuje za odpowiedz. Prawdopodobnie polip powstał na podłożu właśnie tego stanu zapalnego. ...

W piersi owalna zmiana

... utkaniu gruczołowo - tłuszczowym, z przebudową mastopatyczną. W piersi lewej na godz.2 widoczna owalna zmiana hypoechogeniczna wielk.10x5mm., raczej jako węzeł chłonny. Przewody mlekowe nieposzerzone. Doły pachowe wolne. Co może oznaczać ten wynik? Z ...

Masa guzowata śródpiersia górnego

... utkania. Dziękuje za odpowiedz. W tej sprawie należy skonsultować się najlepiej z torakochirurgiem i to w trybie pilnym. Nie wiem z jakiego powodu miała Pani to TK, jakie są Pani objawy i jak wyglądają badania dodatkowe, jaki jest pani stan kliniczny ...

Rak esicy adenocarcinoma G2

... utkania nowotworowego nie stwirdza sie. Margines radialny., tkanka tluszczowa. E, F - Utkania nowotworowego nie stwierdza sie. Sciana jelita. G - Utkania nowotworowego nie stwierdza sie. Wezly chlonne ( 0/7 ) H - Utkania nowotworowego nie stwierdza s ...