Uwaga na śledzionę

Powiększona śledziona (splenomegalia) i leczenie śledziony

... UWAGA: Splenektomii nie powinno się wykonywać u dzieci poniżej 4 r. ż., z powodu ważnej roli obronnej śledziony w organizmie. Powikłania wycięcia śledziony - krwawienie - ostre zapalenie trzustki w wyniku uszkodzenia jej ogona - ropień podprzeponowy ...