Wątroba powiększona do 16 cm jednorodna

Powiększona śledziona a zapalenie wyrostka robaczkowego

... wątroba bez zmian ogniskowych, śledziona nieco powiększona, dł. 13,2 cm, jednorodna , nie uwidoczniono patologicznych struktur w obrębie prawego dołu biodrowego, nie stwierdza się obecności powiększonych węzłów chłonnych w przestrzeni okołoaortalnej. ...

Powiększona głowa trzustki - postępowanie, problem przeżywalności

... Wątroba: o prawidłowej echogenności, prawidłowego kształtu i wielkości jednorodna, bez zmian ogniskowych. Pęcherzyk żółciowy: obkurczony, nie zawiera złogów. Przewód żółciowy wspólny: wąski, prawidłowy. Żyła wrotna: prawidłowa. Trzustka: o wzmożonej ...

Powiększenie śledziony i wątroby

... wątrobę i śledzionę ( wątroba nieznacznie powiększona, jednorodna, normoechogeniczna, bez zmian ogniskowych. Śledziona nadmiernie powiększona, dł. 134 mm, jednorodna ). Po wyjsciu ze szpitala miałam mieć przeprowadzoną dalszą diagnostykę z powodu pow ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Uprawianie sportu po laparoskopowej cholecystektomii

... Wątroba poza kilkoma torbielkami prostymi o średnicy 7 mm w segmencie 3 - cim i 5 - tym, w obu fazach badania tętniczej i wrotnej jednorodna, niepowiększona. Pęcherzyk żółciowy zawiera liczne drobne kamienie i 2 cm kamień w obrębie dna. Ściana pęcher ...

Ból w prawym boku

... wątroba nie powiększona, nie otłuszczona, jednorodna echogenicznie, bez zmian ogniskowych. Reszta narządów również w porządku. Od jakiś 2 tygodni kilka razy dziennie odczuwam jakby kłucie pod żebrami po prawej stronie. Ból czasami promieniuje do plec ...

Wątroba powiększona z hypodensyjnym ogniskiem

... Wątroba powiększona, w segmencie VI po dożylnym podaniu środka cieniującego uwidoczniło się drobne hypodensyjne ognisko o średnicy 6mm - obraz niejasny, wymaga kontroli w usg i ew. kontroli w TK za 3 - 4 m - ce. Poza tym wątroba jednorodna. Drogi żół ...

Torbielowatość mnoga nerek i wątroby

... Wątroba niepowiększona o jedorodnej echogeniczności.Drogi żółciowe nieposzerzone. Pęcherzyk żółciowy bez złogów. W prawym płacie wątroby widoczne torbiele, największa z nich o śr. 47mm.Sledziona nie powiększona o jednorodnej echogeniczności.Nerki bez ...

Laesio hepatis diffusa min. gr.

... wątroby. Reszta opisu odnośnie wątroby, to: *Wątroba nie powiększona o jednorodnym wzmożonym echogramie miąższu. Rysunek naczyniowy prawidłowy*. Czy na tej podstawie można się dowiedzieć na ile jest to poważna sprawa ? uszkodzenie rozlane wątroby nie ...

Tomograficzne cechy uszkodzenia miąższowego wątroby

... Wątroba powiększona w całości o znacznie obniżonej gęstości, niejednorodna. Tomograficzne cechy uszkodzenia miąższowego. Pęcherz żółciowy cienkościenny, drogi żółciowe wewnątrz i zewnętrznowątrobowe nie są poszerzone. Trzustka jednorodna, prawidłowej ...

Wątroba jednorodna o wzmożonych echach, umiarkowanie powiększona

... wątroby znalazło się zdanie *wątroba jednorodna o wzmożonych echach, umiarkowanie powiększona*. Pozostała część w opisie ok, wszystko w normie tj. pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, naczynia jamy brzusznej, nerki. Tylko śledziona jednorodn ...

Wątroba niejednorodna, hyperechogeniczna przy HCV

... wątroby, przechodził terapie interferonem naturalnym bez skutku. Na ostatnim USG jest napisane:* wątroba niepowiększona, niejednorodna, hyperechogeniczna, w obrębie płata prawego obszar ok. 2 cm w obrębie seg. 5 i w seg.3 obok pęcherzyka żółciowego* ...

Wątroba miernie powiększona

... wątroby.O jednorodnej podwyzszonej echogeniczności z cechami stłuszczenia z widocznym drobnym wzmocnieniem echa zwłóknienia zwapnienia? To prawdopodobnie zwyrodnienie związane ze starzeniem się organizmu lub nieprawidłowową dietą co może spowodować n ...

Polipy pęcherzyka żółciowego

... Wątroba niepowiększona o jednorodnym prawidłowym echu. Naczynia watrobowe i drogi żółciowe wewnatrzwątrobowe nieposzerzone. Pęcherzyk żółciowy powiększony wypełniony licznymi złogami, echododatni. W jego obrębie widoczne sa równieżstruktury echoujemn ...

Rak kątnicy Adenocarcinoma G2 coeci invasium exulcerans (fragmenta)

... Wątroba jednorodna niepowiększona. Pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona niepowiększona, nadnercza w normie. W nerkach torbieliki: 22 mm w prawej oraz 5 mm w lewej, poza tym nerki w normie . Powiększonych węzłów chłonnych jamy brzusznej oraz przest ...

W okolicy głowy trzustki widoczne hypoechogenne ognisko

... Wątroba w całości powiększona o jadnorodnej echostrukturze. Drogi żółciowe wewnątrzątrobowe nieposzerzone. Stan po cholecystectomi PŻW szer. 7mm. nieposzerzony. Żyła wrotna nie poszerzona. trzustka nie powiększona jednorodna . hyperechogenna o dość g ...

W miąższu wątroby różnicują się echoniejednorodne struktury

Co oznacza ten wynik badania USG? Watroba niepowiększona, gruboziarnista, echoniejednorodna. W miąższu różnicują się echoniejednorodne struktury wielkości do 7 mm. W badaniu szczegółowym należy zwrócić uwagę na guzki regeneracyjne. Śledziona nieznacz ...

We wnęce wątroby pojedynczy węzeł chłonny

... wątroba była lekko powiększona i stłuszczona. Teraz ponowne USG i wynik: *Wątroba niepowiększona, brzeg trzewny wyokrąglony, echo miąższu jednorodne, nieznacznie podwyższone, bez zmian ogniskowych. Przewody żółciowe nieposzerzone, PZW szer.7 - 8 mmw ...

Przebieg pooperacyjny i powikłania po ostrym zapaleniu trzustki

... wątrobą. w śródbrzuszu po stronie prawej w okolicy końca drenu mały zbiornik płynowy 3x2 cm. Wątroba niepowiększona, jednorodna, bez zmian ogniskowych. pęcherzyk żółciowy z zagęszczoną żółcią i obrzękniętom ścianą grubości około 4,5 mm. drogi żółciow ...

Trzustka podwyższonej echogeniczności z drobnymim torbielkami

... wątrobie w seg 2/4 wykrytotorbiel prostą o śr. 2,6cm bez cech zmiany meta i torbieli pasożytniczej. wątroba jednorodna nieco powiększona. trzustka podwyższonej echogeniczności z drobnymim torbielkami. Trzon 29mm Sledziona 118/49mm Wątroba prawidłowej ...

Wątroba powiększona ze zmianami o wyglądzie meta

... wątroba znacznie powiększona w linii środkowo - obojczykowej prawej ok. 200mm, niejednorodna z obecnością licznych rozsianych, hypoechogennych zmian o wyglądzie meta* największa wielkości 59x67mm w płacie prawym. Stan po cholecystektomii. Drogi żółci ...