Wieloogniskowy rak piersi

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... wieloogniskowy, obustronny ) Inne nowotwory złośliwe o takim obrazie to: - nowotwory układu chłonnego - mięsak - przerzuty do sutka ( z drugiego sutka lub czerniaka, raka płuc, prostaty, jajnika, macicy, przewodu pokarmowego ) - guz liściasty ( posta ...

Zmodyfikowana radykalna mastektomia

... wieloogniskowość zmian nowotworowych, są wskazaniem do mastektomii. W bardziej zaawansowanych guzach, z zajęciem ściany klatki piersiowej i/lub skóry, lub objawami raka zapalnego stosuje się wstępną chemioterapię ( z lub bez radioterapii ) w celu pop ...