Włókniak na płucach

Zmiany włókniste w szczycie płuca prawego i rozedma płuc

... włókniste w szczycie płuca prawego. Rozedma śródzrazikowa w polach środkowych płuc. Rozedma podopłucowa i zrazikowa w polach dolnych, pęcherze rozedmowe w seg 5,7 płuca prawego oraz seg 5,8,9 płuca lewego. Zacienienia okołooskrzelowe wokół oskrzela p ...

W płucach mnogie cienie okrągłe-meta

... włóknienia. Prosze o informację. Zdaję sobie sprawę, że jest źle...ale jak bardzo? Rokowanie jest bardzo złe, proces nowotworowy jest zaawansowany, nowotwór rozsiany, guz nieoperacyjny. Chemioterapia tylko na zasadzie leczenia paliatywnego. Czy takie ...