Włókniak na tułowiu

Liczne włókniaki i tłuszczaki

... włókniaki i tłuszczaki. Guzki mają od 3 cm ( prawdopodobnie włókniak ) do 0.34 cm ( tłuszczak ). Jest ich wiele, co najmniej cztery znajdują się na tułowiu największe po prawej stronie tułowia, lewej, nad pępkiem i niewielkie zgrubienie podskórne na ...

Włókniaki i tłuszczaki na tułowiu

... Włókniaki i tłuszczaki to zmiany nowotworowe, ale o bardzo łagodnym charakterze. Jedynie ich rozwój miejscowy może dawać dolegliwości ( np. ból wskutek ucisku na nerwy ). Nie zagrażają one życiu. Najlepiej te największe lub dające dolegliwości usuwać ...