Włókniak płuc

Rak płuc z naciekiem na tchawicę po radioterapii

... włóknienie. Ogniskowe zwapnienie. Bez nowotworu. Guzek to zmiana włóknisto - zwapniała być może powstała wtórne po radioterapii ( jeśli wcześniej nie była wyczuwalna ) jako następstwo miejscowego przewlekłego procesu zapalnego, odczynowego. Dalsze po ...

Niski poziom tyreoglobuliny i TSH po resekcji tarczycy z powodu raka

... włókniaka.W płucu lewym, w seg 6 obwodowo zmiana ogniskowa o dłużej powierzchni kontaktu z opłucnąi jej pogrubieniem z retrakcją struktur oskrzelowo - naczyniowych - obraz sugerujeniedodmęokrągłą.Pasmowata zmianabliznowataw przypodstawnejpartiilewego ...

Zmiany włókniste w szczycie płuca prawego i rozedma płuc

... włókniste w szczycie płuca prawego. Rozedma śródzrazikowa w polach środkowych płuc. Rozedma podopłucowa i zrazikowa w polach dolnych, pęcherze rozedmowe w seg 5,7 płuca prawego oraz seg 5,8,9 płuca lewego. Zacienienia okołooskrzelowe wokół oskrzela p ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

W płucach mnogie cienie okrągłe-meta

... włóknienia. Prosze o informację. Zdaję sobie sprawę, że jest źle...ale jak bardzo? Rokowanie jest bardzo złe, proces nowotworowy jest zaawansowany, nowotwór rozsiany, guz nieoperacyjny. Chemioterapia tylko na zasadzie leczenia paliatywnego. Czy takie ...

Pasma zmian włóknistych w płucu

... włóknistych w płacie środkowym PP oraz w języczku PL. Najpewniej zmiany pozapalne. Poza tym miąższ płucny bez zagęszczeń patologicznych.Węzły chłonne śródpiersia nie powiększone.Płynu w jamach opłucnej ani patologicznej tkanki w drzewie oskrzelowym n ...