Włókniakogruczolak piersi

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... włókniakogruczolak ( u młodych kobiet, postać młodzieńcza do 20 r.ż., postać olbrzymia o szybkim wzroście oraz rozmiarach przekraczających 0,5 kg, dobrze odgraniczone guzki z halo i dużymi kleksowatymi zwapnieniami ) - gruczolak - brodawczak łagodny ...

Po wycięciu włókniakogruczolaka piersi

Tydzień temu miałam wycinanego guzka piersi. Po ilu dniach najlepiej ściągać szwy? Lekarz kazał przyjechać po 10 dniach, natomiast kiedy się rejestrowałam to pielęgniarka mówiła, że po 12 dniach. Czy jest jakaś różnica? Im dłużej tym lepiej się zrośn ...

Ogniskowe zagęszczenie w piersi

... włókniakogruczolaka. Zmiana jest bardzo niewielka. Trzeba wykonać badanie USG wg zaleceń radiologicznych. Jeśli ta zmiana będzie dobrze widoczna w USG dobrze by było ewentualnie wykonać biopsję cienkoigłową. W zależności od wyniku USG lub biopsji roz ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Silniej wysycona tkanka gruczołowa piersi

... włókniakogruczolak, miejscowy stan zapalny. Taka zmiana zapewne będzie wymagała pogłębienia diagnostyki - np. wykonania biopsji cienkoigłowej. O tym jednak musi zadecydować lekarz prowadzący. ...

Guz w piersi, hypoechogeniczna zmiana lita

... włókniakogruczolaka. Trzeba rozważyć wykonanie biopsji cienkoigłowej lub ewentualne operacyjne usunięcie zmiany i poddanie jej bezpośredniemu badaniu histopatologicznemu. O wszystkim najlepiej, żeby zadecydował chirurg. ...

Wyodrębniający się zrazik w piersi

... włókniakogruczolaka. Rozstrzygającym badaniem będzie biopsja z analizą histopatologiczną. Serdecznie dziękuję za odpowiedz. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jeżeli to nie będzie FA tylko wyodrębniający się zrazik, to co to wogóle znaczy, czy jest to ...

Łagodny włókniakogruczolak w piersi

... włókniakogruczolaka musi być usunięta chirurgicznie? Najlepiej takie zmiany usuwać. Jednak decyzję należy podjąć wspólnie z lekarzem prowadzącym. ...

Ognisko hypoechogenne o charakterze zmiany litej w piersi

... włókniakogruczolaka? jaka jest tego prawidłowa nazwa? Raczej bardziej to struktura z tkanki gruczołowej, mniej zbitej strukturalnie, może to gruczolak, odpowiedzią na to pytanie mogłaby być biopsja. O wszystkim musi zadecydować lekarz prowadzący. moj ...

Niebadalny guzek piersi

... włókniakogruczolak rozpoznany byłby w czasie USG i biopsji, być może to jakiś przerost zrazika gruczołu sutkowego czekałam , guzek w piersi powiększył się około 2 - 3krotnie, do tego swędzi i czasami pobolewa, mam kontrolne usg za około 5 m - cy czy ...

Lita zmiana w piersi, prawdopodobnie fibrodenoma

... włókniakogruczolaka czyli zmiany łagodnej. Zmiana jest niewielka. Jednak, aby potwierdzić podejrzenie ostatecznie trzeba wykonać biopsję cienkoigłową, aby cytologicznie oznaczyć czym faktycznie jest ten guzek. wynik usg nieostro zarysowany obszar o n ...

Co to jest zmiana łagodna w piersi?

... włókniakogruczolak. Brak cech raka. Decyzje co do dalszego postępowania musi podjąć lekarz kierujący na badanie biopsyjne znający całokształt kliniczny ( wyniki badania bezpośredniego i badań dodatkowych ). ...