Wnęki naczyniowe

Uczucie rozpierania w prawym boku (pod żebrami) i zmiany wątroby

... wnęki obszar hyperechogeniczny wlk. 18,8x9mm ( zmiana miąższowa? naczyniak? ), w zakresie PP przy brzegu przednim zmiana lita hyperechogeniczna niejednorodna wlk. 67x49x35,5mm wymaga oceny w badaniu KT. Rysunek naczyniowy wątroby prawidłowy. Drogi żó ...

Zmiana ogniskowa w płucu po usunięciu piersi

... wnęki naczyniowe w płucach To są miejsca w płucach, gdzie naczynia doprowadzają i odprowadzają krew z/ do płuc. Miejsca te są zlokalizowane w pobliżu kręgosłupa. Zrobiłam prześwitlenie RTG KLP PA.. Co to jest ? Ślad płynu lub zrosty w prawym kącie pr ...

Zagęszczenia w płucach na zdjęciu RTG

... wnęki prawej - naczyniowo? Serce niepowiększone. Dodam, że towarzyszy temu uporczywy kaszel wieczorami i w nocy. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Takie opis może świadczyć o silnym odczynie zapalnym w głównych oskrzelach. Trzeba w tej sprawie piln ...

$openx_rectangle_2 rectangle5