Wynik G 2 śluzówki jelita grubego

Czy mój wynik wskazuje na chorobę nieswoistego zapalenia jelit?

... wyniki badań wycinka śluzówki jelita grubego. Do lekarza wybieram się w przyszłym tygodniu. Czy mogłabym już teraz dowiedzieć się na co wynik ten wskazuje?: *W wycinkach śluzówka jelita grubego o zachowanej architektonice gruczołowej, z naciekiem zap ...