Wyniki badań histopatologiczne leczenie

Nieskuteczne leczenie Helicobacter pylori

... wynikiem gastroskopii ( i testu ureazowego - test poprzedni nie świadczył o zakażeniu bakteryjnym ) lub/i ewentualnych badań histopatologicznych udać się do specjalisty w zakresie gastroenterologii. On powinien zająć się kompleksowo Pani leczeniem po ...