Zabieg przepuklinowy

Na czym polega plastyka przepukliny?

... zabiegu stwierdził brak konieczności wszczepiania siatki albo warunki anatomiczne uniemożliwiały wszczep i wykonał klasyczna plastykę. Klasyczna plastyka polega na wzmocnieniu struktur jamy brzusznej przez, które wychodzi worek przepuklinowy przy uży ...

Możliwość określenia daty powstania przepukliny pachwinowej

... zabiegu ). Jedynie po wielkości takiej przepukliny, stopnia zrostów wewnątrz worka przepuklinowego, szerokości wrót można przypuszczać czy jest ona w przybliżeniu bardzo stara czy powstała niedawno ( bez istotnych szczegółów czasowych ). ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Otwarty kanał pachwinowy

... zabiegu. Jeśli taki kanał jest tylko szeroki i nie dostaje się do niego worek przepuklinowy można tylko ten stan obserwować. Niestety może dojść do takiej sytuacji, że w tym miejscu powstanie przepuklina pachwinowa i w tym wypadku będzie trzeba ją zo ...

Stosowanie pasa przepuklinowego a powrót do intensywnego sportu

... zabiegu naprawy przepukliny prawostronnej pachwinowej metodą Lichtenstein*a. ( był to nawrót przepukliny po 5 latach od 1 - szego zabiegu ) W dość zaawansowany sposób uprawiam sporty siłowe. Wedle informacji od Chirurga winą jest słaba powięź.. Prosz ...

Kiedy i czy używać pas przepuklinowy pachwinowy?

... zabieg? Najlepiej skonstaktować się bezpośrednio z chirurgiem. Pas jest tylko rozwiązaniem tymczasowym. Konieczny jest jednak zabieg usunięcia przepukliny, ze względu na możliwość jej uwięźnięcia. ...

Obniżone jądro po operacji przepukliny pachwinowej

... zabiegu preparuje się powózek nasienny. W czasie preparowania powózka z którego wybiera się worek przepuklinowy bardzo często dochodzi do uszkodzenia mięśnia dźwigacza jądra. To normalna sytuacja po takim zabiegu. Z czasem może stan tego mięśnia się ...